Top

Brig

Y Rhwydwaith Seren

Mae Seren yn rhwydwaith o hybiau rhanbarthol wedi’i ddylunio i gefnogi disgyblion chweched dosbarth mwyaf addawol Cymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle ym mhrifysgolion blaenllaw.

 

Mae’r Rhwydwaith Seren yn ysbrydoli myfyrwyr am ddyheadau gyrfa i'r dyfodol – gan feithrin myfyrwyr dawnus Cymru i roi iddynt yr addysg a’r hyfforddiant gorau posibl a gwneud y mwyaf ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

 

Seren Network Launch

Mae’r rhwydwaith yn cysylltu myfyrwyr â phrifysgolion blaenllaw’r DU, gan gynnig gwybodaeth ar gyrsiau prifysgol a chyngor ar sut i ddewis rhyngddynt. Mae gweithdai a gweithgareddau eraill, sy'n cynnig gwybodaeth am ysgolion haf mewn prifysgolion, hefyd yn cael eu cynnal ledled DU a allai fod o ddiddordeb. Mae hefyd cyfleoedd i ryngweithio'n uniongyrchol â staff a thiwtoriaid prifysgolion ac is-raddedigion cyfredol.

 

Hybiau

Rhwydwaith cenedlaethol yw’r Rhwydwaith Seren. Mae pob ysgol a choleg gyda chweched dosbarth yn rhan o’r un ar ddeg o hybiau ledled Cymru.  Partneriaethau gweithredol ysgolion a cholegau AB a gefnogir gan lywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a phrifysgolion blaenllaw yw hybiau Seren. Mae’r partneriaid yn cydweithio gan rannu adnoddau a phrofiad i ddatblygu rhaglen o gymorth ar gyfer disgyblion uchel eu cyflawniad ledled y rhanbarth.

 

Hybiau Seren

 

Cydlynydd Seren Cyngor Bro Morgannwg yw Nisha Shukla:  

 

Exhibitors

Prifysgolion

Bydd y Rhwydwaith Seren yn gweithio gyda rhai o brifysgolion blaenllaw’r DU i gefnogi myfyrwyr ledled Cymru. 

 

Bydd tiwtoriaid a staff yn cynghori athrawon ar sut i gefnogi myfyrwyr uchel eu cyflawniad yn y ffordd orau, tra’n rhoi i fyfyrwyr wybodaeth ac arweiniad ymarferol ar baratoi i wneud ceisiadau hefyd.

 

Rydym am gynyddu cynrychiolaeth o Gymru ar Grŵp Russell a grŵp 30 Prifysgol Ymddiriedolaeth Sutton.

 

Prifysgolion

 

Events for Seren
 DyddiadAmser Digwyddiad Lleoliad Cysylltu

2 wythnos yn haf 2018 

 

Rhaglen haf Byd-eang Ysgolorion Yale 

 

Ymgeisio ar lein 

Dyddiad cau 13 Chwefror 2018

13 June 2018

 

Diwrnod Blasu Ysgol Ddynol ac Iechyd a Meddyginiaeth i fyfyrwyr blwyddyn 12 sydd â diddordeb mewn astudio pwnc dan ymbarel meddyginiaeth.

Campws Parc Singleton, Prifysgol Abertawe samantha.thompson@swansea.ac.uk 

15/16 June 2018 

 

Open Day

University of Bristol

glenn.cosby@bristol.ac.uk

18/06/2018

 

Ystod o Ddosbarthiadau Meistr I’w cadarnhau

Ysgol Gyfun Sant Cyres

 

2 July 2018

 

Bristol Seren Conference Day 

University of Bristol  glenn.cosby@bristol.ac.uk

15-19 July 2018

 

Design Triathlon 2018 residential will introduce students to the three areas

Ship Science, Aeronautics and Astronautics and Mechanical Engineering, for year 12 Students. Download Leaflet.

Southampton University Applications are now open and will close on Sunday 8th April 2018. Apply Online.

 

16/07/2018 - 20/07/2018 

 

 

  Mae Cynllun Haf LEDLET yn cynnig hyd at 10 disgybl yn flwyddyn 12, y cyfle i dreulio wythnos yng nghanol byd cyfreithiol Llundain    

Llundain 

Dyddiad cau Ionawr 31

https://www.ledlet.org.uk/summer-scheme-2017 

06/08/2018

 

 

 

  Digwyddiad British Medical Association (BMA) a canllaw i weithio feldoctor- gallwch clywed o doctoriaid sydd am rhannu eu siwrne i mewn i'r fyd meddygol 

Y Senedd (Ystafell Cymdeithasau)

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Bae Caerdydd 

 

frees@bma.or.guk 


 

Cofrestrwch i’r Rhwydwaith Seren

Cofrestrwch I dderbyn cylchlythyrau gyda’r newyddion diweddaraf, digwyddiadau a chyfleoedd mewn partneriaeth gyda phrifysgolion arweiniol ar draws y DU