Y Rhwydwaith Seren

Mae Seren yn rhwydwaith o hybiau rhanbarthol wedi’i ddylunio i gefnogi disgyblion chweched dosbarth mwyaf addawol Cymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle ym mhrifysgolion blaenllaw.

 

Mae’r Rhwydwaith Seren yn ysbrydoli myfyrwyr am ddyheadau gyrfa i'r dyfodol – gan feithrin myfyrwyr dawnus Cymru i roi iddynt yr addysg a’r hyfforddiant gorau posibl a gwneud y mwyaf ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

 

Mae’r rhwydwaith yn cysylltu myfyrwyr â phrifysgolion blaenllaw’r DU, gan gynnig gwybodaeth ar gyrsiau prifysgol a chyngor ar sut i ddewis rhyngddynt. Mae gweithdai a gweithgareddau eraill, sy'n cynnig gwybodaeth am ysgolion haf mewn prifysgolion, hefyd yn cael eu cynnal ledled DU a allai fod o ddiddordeb. Mae hefyd cyfleoedd i ryngweithio'n uniongyrchol â staff a thiwtoriaid prifysgolion ac is-raddedigion cyfredol.

 

 

Hybiau

Rhwydwaith cenedlaethol yw’r Rhwydwaith Seren. Mae pob ysgol a choleg gyda chweched dosbarth yn rhan o’r un ar ddeg o hybiau ledled Cymru.  Partneriaethau gweithredol ysgolion a cholegau AB a gefnogir gan lywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a phrifysgolion blaenllaw yw hybiau Seren. Mae’r partneriaid yn cydweithio gan rannu adnoddau a phrofiad i ddatblygu rhaglen o gymorth ar gyfer disgyblion uchel eu cyflawniad ledled y rhanbarth.

 

Hybiau Seren

 

Cydlynydd Seren Cyngor Bro Morgannwg yw Nisha Shukla:  

 

Exhibitors

Prifysgolion

Bydd y Rhwydwaith Seren yn gweithio gyda rhai o brifysgolion blaenllaw’r DU i gefnogi myfyrwyr ledled Cymru. 

 

Bydd tiwtoriaid a staff yn cynghori athrawon ar sut i gefnogi myfyrwyr uchel eu cyflawniad yn y ffordd orau, tra’n rhoi i fyfyrwyr wybodaeth ac arweiniad ymarferol ar baratoi i wneud ceisiadau hefyd.

 

Rydym am gynyddu cynrychiolaeth o Gymru ar Grŵp Russell a grŵp 30 Prifysgol Ymddiriedolaeth Sutton.

 

Prifysgolion

Derbyniadau, Profion, Paratoi - Rhydychen 

Stadiwm Liberty, Abertawe

24/09/2018, 9:30am – 2:30pm

 

 

Derbyniadau, Profion, Paratoi - Rhydychen 

Llandaff, Caerdydd

24/09/2018, 9:30am – 2:30pm 

 

Ceisiadau a Chyfweliadau Prifysgol Caergrawnt Dr JP ar gyfer blwyddyn 13

Canolfan Golff Cottrell Park

26/09/2018

Gweithdy Prawf SAT US a Diwrnod Coleg America Ymddiriedaeth Sutton / Cynhadledd Hyfforddiant Ymgynghorwyr 

Llundain

28/09/2018

 

Digwyddiad Lansio Seren Blwyddyn 12 Myfyrwyr a Rhieni 

Gwesty’r Vale 

09/10/2018

 

Derbyniadau / Profion Dawn Oxbridge ar gyfer blwyddyn 12

Mewn amryw ysgolion / colegau 

Bydd gan eich ysgol fwy o wybodaeth am hyn.  

*Dyddiad Cau Ceisiadau Oxbridge ar gyfer cyrsiau sy’n dechrau 2019 - 01/11/2018*

 

Pwyslais ar Ieithoedd- Blwyddyn 12

Campws Prifysgol Caerfaddon 

09/11/2018

 

Cofrestrwch i’r Rhwydwaith Seren

Cofrestrwch I dderbyn cylchlythyrau gyda’r newyddion diweddaraf, digwyddiadau a chyfleoedd mewn partneriaeth gyda phrifysgolion arweiniol ar draws y DU