Top

Brig

Y Rhwydwaith Seren

Mae Seren yn rhwydwaith o hybiau rhanbarthol wedi’i ddylunio i gefnogi disgyblion chweched dosbarth mwyaf addawol Cymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael lle ym mhrifysgolion blaenllaw.

 

Mae’r Rhwydwaith Seren yn ysbrydoli myfyrwyr am ddyheadau gyrfa i'r dyfodol – gan feithrin myfyrwyr dawnus Cymru i roi iddynt yr addysg a’r hyfforddiant gorau posibl a gwneud y mwyaf ar y cyfleoedd sydd ar gael iddynt.

 

Seren Network Launch

Mae’r rhwydwaith yn cysylltu myfyrwyr â phrifysgolion blaenllaw’r DU, gan gynnig gwybodaeth ar gyrsiau prifysgol a chyngor ar sut i ddewis rhyngddynt. Mae gweithdai a gweithgareddau eraill, sy'n cynnig gwybodaeth am ysgolion haf mewn prifysgolion, hefyd yn cael eu cynnal ledled DU a allai fod o ddiddordeb. Mae hefyd cyfleoedd i ryngweithio'n uniongyrchol â staff a thiwtoriaid prifysgolion ac is-raddedigion cyfredol.

 

Hybiau

Rhwydwaith cenedlaethol yw’r Rhwydwaith Seren. Mae pob ysgol a choleg gyda chweched dosbarth yn rhan o’r un ar ddeg o hybiau ledled Cymru.  Partneriaethau gweithredol ysgolion a cholegau AB a gefnogir gan lywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a phrifysgolion blaenllaw yw hybiau Seren. Mae’r partneriaid yn cydweithio gan rannu adnoddau a phrofiad i ddatblygu rhaglen o gymorth ar gyfer disgyblion uchel eu cyflawniad ledled y rhanbarth.

 

Hybiau Seren

 

Cydlynydd Seren Cyngor Bro Morgannwg yw Nisha Shukla:  

 

Exhibitors

Prifysgolion

Bydd y Rhwydwaith Seren yn gweithio gyda rhai o brifysgolion blaenllaw’r DU i gefnogi myfyrwyr ledled Cymru. 

 

Bydd tiwtoriaid a staff yn cynghori athrawon ar sut i gefnogi myfyrwyr uchel eu cyflawniad yn y ffordd orau, tra’n rhoi i fyfyrwyr wybodaeth ac arweiniad ymarferol ar baratoi i wneud ceisiadau hefyd.

 

Rydym am gynyddu cynrychiolaeth o Gymru ar Grŵp Russell a grŵp 30 Prifysgol Ymddiriedolaeth Sutton.

 

Prifysgolion

 

Events for Seren
 DyddiadAmser Digwyddiad Lleoliad Cysylltu

 24/01/2018

10:00-12:00

Dr J Padley - Myfyrwyr blwyddyn 12 yn cyflwyno Rhydgrawnt a prifysgolion tebyg  

Cottrell Park Golf Club.

Cadwch Le

 24/01/2018

 

 Cynllun Cysgodi Caergrawnt

Caergrawnt

Gwnewch Gais Ar-lein

 13/02/2018

 

Ieithoedd Tramor Modern 

Prifysgol Caerdydd 

Cadwch Le

 23/02/18

10:30 – 15:30

Diwrnod 'Menywod yn y Gwyddorau' 

Coleg Iesu, Prifysgol Rhydychen 

 

https://www.trinity.ox.ac.uk/women-in-science/

 

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 Chwefror 

 17/02/2018

 

Ieithoedd Tramor Modern 

Prifysgol Caerdydd 

 

 05/03/2018

 

Trip Diwrnod a Thaith Coleg Iesu Rhydychen, Darlithoedd ym maes Dyniaethau/Gwyddorau Cymdeithasol a Gwyddorau Naturiol. Dosbarth Meistr ar Gyfweliadau/Derbyniadau. 

 

 

 I’w gadarnhau

 

David Harrison, Prifysgol Caergrawnt, sesiynau LMAT a B MAT

 

 

21/03/2018

 

Meistroli Cymhelliant  

Llanilltud Fawr 

 

23/03/2018

 

Gweithdy ar Drechu Arholiadau wedi’i ddilyn gan Wydnwch, Llesiant a Thwf 

Ysgol Bryn Hafren

 

23/03/2018

 

Gweithdy ar Drechu Arholiadau wedi’i ddilyn gan Wydnwch, Llesiant a Thwf 

Ysgol Gyfun y Barri

 

18/06/2018

 

Ystod o Ddosbarthiadau Meistr I’w cadarnhau

Ysgol Gyfun Sant Cyres

 

 

16/07/2018 - 20/07/2018 

 

 

  Mae Cynllun Haf LEDLET yn cynnig hyd at 10 disgybl yn flwyddyn 12, y cyfle i dreulio wythnos yng nghanol byd cyfreithiol Llundain    

Llundain 

 

Dyddiad cau Ionawr 31

https://www.ledlet.org.uk/summer-scheme-2017

 

 

Cofrestrwch i’r Rhwydwaith Seren

Cofrestrwch I dderbyn cylchlythyrau gyda’r newyddion diweddaraf, digwyddiadau a chyfleoedd mewn partneriaeth gyda phrifysgolion arweiniol ar draws y DU

 


(Saesneg yn unig)