Comisiynu 

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cynhyrchu Fframwaith Comisiynu ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae comisiynu yn weithgaredd hanfodol i'r Cyngor. Mae'n sicrhau ein bod yn gallu siapio gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion gofal cymdeithasol preswylwyr, nawr ac yn y dyfodol::

Strategaeth Comisiynu ar gyfer Gwasanaethau Pobl Hŷn

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cynhyrchu Strategaeth Comisiynu Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Pobl Hŷn.

 

Mae'r strategaeth yn amlinellu sut y bydd y Cyngor yn comisiynu gwasanaethau a gynlluniwyd i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl i bobl hŷn ym Mro Morgannwg yn y saith mlynedd nesaf. Mae'n disgrifio ein bwriadau strategol yn ogystal â'r newidiadau y gobeithiwn eu gwneud ym mhatrwm gwasanaethau fel brocer effeithiol:

 

Strategaeth Comisiynu ar gyfer Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cynhyrchu Strategaeth Comisiynu Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc. Mae'r strategaeth gomisiynu yn nodi sut y bydd anghenion gofal cymdeithasol plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn cael eu diwallu o fewn yr adnoddau sydd ar gael i'r Cyngor yn ystod y cyfnod 2013 i 2018.