Cost of Living Support Icon

Asesiad o Anghenion Pobl Hŷn Iechyd

Mae Tîm Iechyd Cyhoeddus Caerdydd a Bro Bro Morgannwg wedi cynnal asesiad o anghenion iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol o bobl hŷn yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

 

Mae’r Asesiad hwn o Anghenion Iechyd wedi'i baratoi ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac Awdurdodau Lleol er mwyn helpu arwain y gwaith o gynllunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol ar gyfer pobl hŷn yn y ddwy sir. Hwn yw'r un cyntaf mewn cyfres o 3 adroddiad ac mae’n canolbwyntio ar dueddiadau yn y dyfodol mewn demograffeg a'r afiachusrwydd yn arwain at anghenion iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol:

 

Asesiad o anghenion iechyd a gofal cymdeithasol bobl hŷn yn y dyfodol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg 2010-2030.