Newid Cofrestr Buddiannau'r Aelodau 2018-19

Yn ychwanegol at ddarparu Cofrestr Buddiannau cychwynnol, os bydd y rhain yn newid yn ystod y flwyddyn mae'n ofynnol i Gynghorwyr gyflwyno Ffurflen Newid Llog.

 

 

 

Newid Cofrestr Buddiannau Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau

 

Lorna Tinsley - March 2019