Cyn-Sied Drenau, BSC2, Hood Road, Y Barri

Ar Osod: Cyfles Prydles 10 Mylnedd

Defnyddiau Masnachol a Hamdden (yn amodol ar gynllunio)

 

Former Train Shed Front of Building

 

  • Prydles 10 mylynedd

  • 1500tr²

  • Maes Parcio

  • Lleoli yn ardal adfywio'r Ardal Arloesi

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn dymuno gwahodd cynigion gan bartïon sydd â diddordeb mewn cymryd prydles 10 mlynedd o’r uned sy’n ffinio â BSC2, Hood Road, Y Barri.

 

Hoffai'r cyngor ddenu tenant a fydd yn ategu ac yn gwella'r defnyddiau cyfagos.  Rhoddir ystyriaeth i ddefnyddiau masnachol a hamdden a fydd yn helpu'r llwybr tuag i fyny ymhellach yn yr ardal.

  

Former Train Shed Red Line Plan
Former Train Shed Internal Room

   

Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach gweler y Briff Marchnata: 

 

Briff Marchnata

 

Ymweliad:

Drwy Apwyntiad.

 

Dyddiad Cau:

Y dyddiad cau caeth ar gyfer cyflwyno ceisiadau tendr yw 12 hanner dydd ar 6 Hydref 2021.

Cysylltwch:

Ben Winstanley, Strategic Estates Manager

 

  • 01446 709176

 

Penny Fuller, Assistant Estates Officer

 

  • 01446 709885