Cost of Living Support Icon

Profwr Mesuryddion Cerbydau Hacni

I fod yn brofwr mesuryddion cerbydau hacni awdurdodedig ar gyfer Bro Morgannwg, rhaid i chi gwblhau’r ffurflen gais 

Ffurflen Gais

Dychwelwch y ffurflen gais i:

Yr Adran Drwyddedu, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Bydd eich cais yn cael ei ystyried gan yr Adran Drwyddedu.

 

Os dewch yn brofwr mesuryddion awdurdodedig, bydd angen i chi adnewyddu eich awdurdodiad yn flynyddol.

 

Gallwch gael rhestr o brofwyr mesuryddion drwy gysylltu â’r Adran Drwyddedu