Cost of Living Support Icon

Tariffau Cerbyd Hacni

Deddf Llywodraeth Leol Cyngor Bro Morgannwg (Darpariaethau Amrywiol) 1976 – Tariffau Prisiau Uchaf Awdurdodedig 

 

taxi tariffs
Tariff 1
½ cyntaf o filltir neu ran ohoni

£3.05

Am bob 1/10 o filltir wedi hynny neu ran ohoni

£0.25

Amser Disgwyl – yn berthnasol i bob tariff £16 yr awr ar sail unedau eiliad

 

Taliadau Ychwanegol (ar gyfer pob tariffau) 

Dim

 
Tariff 2
11.00pm tan 6.00am, bob dydd. Trwy ddydd Sul a Gwyliau’r Banc. ½ cyntaf o filltir neu ran ohoni.

£3.05

Am bob 1/10 o filltir wedi hynny neu ran ohoni.

£0.30

   
Tariff 3

6.00pm 24 Rhagfyr tan 6.00am 27 Rhagfyr

6.00pm 31 Rhagfyr tan 6.00am 2 Ionawr

  £4.55

Am bob 1/10 o filltir wedi hynny neu ran ohoni. £0.35
   
Tariff 4 (Ar gyfer MPVau a bysus mini gyda 5 i 8 o deithwyr)
½ cyntaf o filltir neu ran ohoni

£3.55

Am bob 1/10 o filltir wedi hynny neu ran ohoni.

£0.31

   
Tariff 5 (Ar gyfer MPVau a bysus mini gyda 5 i 8 o deithwyr)

11.00pm tan 6.00am, bob dydd. Trwy ddydd Sul a Gwyliau’r Banc. ½ cyntaf o filltir neu ran ohoni.

£3.85

Am bob 1/10 o filltir wedi hynny neu ran ohoni.

£0.35

   
Tariff 6 (Ar gyfer MPVau a bysus mini gyda 5 i 8 o deithwyr)

6.00pm 24 Rhagfyr tan 6.00am 27 Rhagfyr

6.00pm 31 Rhagfyr tan 6.00am 2 Ionawr

£5.30

Am bob 1/10 o filltir wedi hynny neu ran ohoni. £0.44
Tâl uchaf ar gyfer glanhau'r tu mewn i’r cerbyd

 £60.00

 

Rhaid i brisiau teithiau y tu allan i ardal Cyngor Bro Morgannwg a phan na chytunwyd ar bris cyn llogi’r cerbyd, beidio â bod yn fwy na'r prisiau awdurdodedig a ddangosir uchod.

 

Miles Punter

Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Gwasanaethau Tai

14/4/2022