Cost of Living Support Icon
Arts_Connect

Lleoliadau Cyswllt Celf

Cymerwch olwg ar y Lleoliadau Celf yn y pedair rhanbarth Cyswllt Celf

 

Dewiswch leoliad i weld beth sy’n digwydd ym maes y Celfyddydau ym Mro Morgannwg, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf.

 

 

 

Bro Morgannwg

Yn Oriel Celf Ganolog

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RW

Pafiliwn Pier Penarth

Penarth

Bro Morgannwg

CF64 3AU

Gofod Celf Wledig Coed Hills

Sain Hilari

Bro Morgannwg
CF71 7DP

Canolfan Gelfyddydau Memo

Y Barri

Bro Morgannwg

CF62 8NA

Theatr y Farchnad

Y Bont-faen

Bro Morgannwg

CF71 7AP

Ffotogallery

Penarth

Bro Morgannwg

CF64 3DH

Ystafelloedd Paget

Penarth

Bro Morgannwg

CF64 3EG

Gofod Celf Cannonhill

Y Barri

Bro Morgannwg

CF62 7RH

 

Merthyr Tudful

Castell Cyfarthfa

Parc Cyfarthfa

Merthyr Tudful

CF47 8RE

Redhouse 

Pontmorlais

Merthyr Tudful

CF47 8AE

Theatr Soar

Pontmorlais

Merthyr Tudful

CF47 8UB

 

Pen-y-bont ar Ogwr

Neuadd y Gweithwyr Blaengarw

Blaengarw

Pen-y-bont ar Ogwr

CF32 8AW

Pafiliwn Porthcawl

Porthcawl

Pen-y-bont ar Ogwr

CF36 3Y

Neuadd y Dref Maesteg

Maesteg

Pen-y-bont ar Ogwr

CF34 9DA

 

Rhondda Cynon Taf

Canolfan Gelfyddydau Muni

Pontypridd  

Rhondda Cynon Taf

CF37 2DP

Theatr y Colisëwm

Aberdâr

Rhondda Cynon Taf

CF44 8NG

The Park & Dare Theatre

Treorci

Rhondda Cynon Taf

CF42 6NL