Arts_Connect

Lleoliadau Cyswllt Celf

Cymerwch olwg ar y Lleoliadau Celf yn y pedair rhanbarth Cyswllt Celf

 

Dewiswch leoliad i weld beth sy’n digwydd ym maes y Celfyddydau ym Mro Morgannwg, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf.

 

 

 

Bro Morgannwg

Yn Oriel Celf Ganolog

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RW

Canolfan Gelfyddydau Sain Dunwyd

Sain Dunwyd

Bro Morgannwg

CF61 1WF

Pafiliwn Pier Penarth

Penarth

Bro Morgannwg

CF64 3AU

Gofod Celf Wledig Coed Hills

Sain Hilari

Bro Morgannwg
CF71 7DP

Canolfan Gelfyddydau Memo

Y Barri

Bro Morgannwg

CF62 8NA

Theatr y Farchnad

Y Bont-faen

Bro Morgannwg

CF71 7AP

Ffotogallery

Penarth

Bro Morgannwg

CF64 3DH

Ystafelloedd Paget

Penarth

Bro Morgannwg

CF64 3EG

Gofod Celf Cannonhill

Y Barri

Bro Morgannwg

CF62 7RH

 

Merthyr Tudful

Castell Cyfarthfa

Parc Cyfarthfa

Merthyr Tudful

CF47 8RE

Redhouse 

Pontmorlais

Merthyr Tudful

CF47 8AE

Theatr Soar

Pontmorlais

Merthyr Tudful

CF47 8UB

 

Pen-y-bont ar Ogwr

Neuadd y Gweithwyr Blaengarw

Blaengarw

Pen-y-bont ar Ogwr

CF32 8AW

Pafiliwn Porthcawl

Porthcawl

Pen-y-bont ar Ogwr

CF36 3Y

Neuadd y Dref Maesteg

Maesteg

Pen-y-bont ar Ogwr

CF34 9DA

 

Rhondda Cynon Taf

Canolfan Gelfyddydau Muni

Pontypridd  

Rhondda Cynon Taf

CF37 2DP

Theatr y Colisëwm

Aberdâr

Rhondda Cynon Taf

CF44 8NG

The Park & Dare Theatre

Treorci

Rhondda Cynon Taf

CF42 6NL