Ysgol Gynradd Gwenfô C/W 

Gwenfo C/W Primary SchoolOld Port Road, Gwenfô, Bro Morgannwg, CF5 6AN

 

Gweld yr ysgol hon ar fap 

 

Pennaeth:

Mrs V Simpson