Cost of Living Support Icon

Cyfansoddiad Cyngor Bro MorgannwgCouncil Crest

Mae Cyfansoddiad Cyngor Bro Morgannwg yn gyfrwng pwysig i alluogi cynghorwyr, swyddogion, trigolion a rhanddalwyr i ddeall sut y mae’r cyngor yn gwneud penderfyniadau a phwy sy’n gyfrifol am eu gwneud.  

 

Yn unol ag Adran 37 o’r Ddeddf, mae’n ofynnol i bob awdurdod lleol baratoi, diweddaru a chyhoeddi ei gyfansoddiad.