Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Mae'r etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd a oedd i fod i gael eu cynnal ar 07 Mai 2020 wedi'u gohirio tan fis Mai 2021.

 

Gwnaethpwyd y penderfyniad gan y Llywodraeth yn dilyn cyngor gan arbenigwyr meddygol mewn perthynas â'r ymateb i'r firws Covid-19 a chyngor y rhai sy'n cyflwyno etholiadau.

 

Mae cyhoeddi Bil Coronavirus 2020 ar 19 Mawrth 2020 yn cynnig y dylid cynnal yr etholiad cyffredin a fyddai fel arall, yn unol ag adran 50 (1) o Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 (etholiad cyffredin comisiynwyr heddlu a throseddu) yn 2020 i'w gynnal yn lle yn 2021.

 

Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd 

Disodlodd rôl Comisiynydd Heddlu a Throsedd rôl awdurdod heddlu lleol yn 2012. Maent yn gyfrifol am ddwyn y Prif Gwnstabl a'r heddlu i gyfrif trwy oruchwylio sut yr eir i'r afael â throsedd a sicrhau bod yr Heddlu'n darparu gwasanaeth da.
 
Mae gan bob ardal heddlu un Comisiynydd Heddlu a Throsedd sy'n cael ei ethol bob pedair blynedd. Mae Bro Morgannwg yn rhan o ardal Heddlu De Cymru.

 

Contact details for the Electoral Registration Department.