Cost of Living Support Icon

Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Mae'r etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn cael eu cynnal dydd Iau 2 Mai 2024 

Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd 

Disodlodd rôl Comisiynydd Heddlu a Throsedd rôl awdurdod heddlu lleol yn 2012. Maent yn gyfrifol am ddwyn y Prif Gwnstabl a'r heddlu i gyfrif trwy oruchwylio sut yr eir i'r afael â throsedd a sicrhau bod yr Heddlu'n darparu gwasanaeth da.
 
Mae gan bob ardal heddlu un Comisiynydd Heddlu a Throsedd sy'n cael ei ethol bob pedair blynedd. Mae Bro Morgannwg yn rhan o ardal Heddlu De Cymru.

 

Darganfyddwch fwy am yr Heddlu, Trosedd a'r Comisiynydd isod.

 

Comisiynydd yr Heddiu a Throseddu