Newid Cofrestr Buddiannau'r Aelodau 2017-18

Yn ychwanegol at ddarparu Cofrestr Buddiannau cychwynnol, os bydd y rhain yn newid yn ystod y flwyddyn mae'n ofynnol i Gynghorwyr gyflwyno Ffurflen Newid Llog.