Cofrestr Buddiannau'r Aelodau 2017-2018  

Cofrestr Buddiannau Aelodau Etholedig, Diddordebau Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau a Diddordebau Aelodau Cyfetholedig y Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau

 

Cofrestr Buddiannau Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor Archwilio 2017-18 

Cofrestr Buddiannau Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau 2017-19  

 

Cofrestr Buddiannau Aelodau Cyfetholedig Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant 2017-19