Cost of Living Support Icon

Gweithiwr cadw tŷ mewn gwesty

مدبرة فندق

 

 

Ynglŷn â bod yn weithiwr cadw tŷ mewn gwesty

حول العمل كمدبرة في فندق 

 

Lauren Stephens, HR Manager, voco St David's Hotel

Many thanks to Lauren Stephens, HR Manager at voco St David's hotel, for all her help with the Language Passport - your ticket to work.

 

جزيل الشكر للورين ستيفز, مديرة شئون الموظفين بفندق فوكو كارديف, على مساهمتها في انجاح هذا العمل

 

 • Beth mae gweithiwr cadw tŷ mewn gwesty yn ei wneud?

  ماذا تفعل مدبرة الفندق؟

   

  Mae gweithiwr cadw tŷ mewn gwesty yn helpu i sicrhau bod ystafelloedd ac ardaloedd eraill y gwesty yn lân drwy'r amser. Fel arfer bydd disgrifiad swydd gweithiwr cadw tŷ mewn gwesty yn cynnwys:

  تساعد مدبرة المنزل في الفندق على التأكد من نظافة الغرف والمناطق الأخرى بالفندق طوال الوقت. عادةً ما يتضمن الوصف الوظيفي في الفندق ما يلي

   

  • gwisgo gwelyau

   ترتيب الأسرة
  • rhoi tywelion glân yn lle rhai sydd wedi’u defnyddio

   استبدال المناشف المستعملة بأخرى جديدة

  • hwfro carpedi

   كنس السجاد

  • glanhau a diheintio ystafelloedd ymolchi

   تنظيف وتطهير الحمامات

  • gosod nwyddau ymolchi a ddarperir gan y gwesty

   استبدال أدوات النظافة التي يوفرها الفندق 

   

  Dylai gweithiwr cadw tŷ chwilio am eitemau y gallai gwestai fod wedi eu gadael ar ôl. Mae'r rhain yn cael eu rhoi yn y dderbynfa fel bod modd cysylltu â'r gwestai a threfnu dychwelyd yr eitemau coll.

  يجب على مدبرة الفندق أيضًا البحث عن العناصر التي تركها الضيف وراءه.  يتم أخذها إلى مكتب الاستقبال حتى يتم الاتصال بالضيف واستعادة العناصر المفقودة

   

  Mae gweithwyr cadw tŷ fel arfer yn rhan o dîm, dan oruchwyliaeth y rheolwr cadw tŷ. Bydd y rheolwr yn paratoi amserlen lanhau er mwyn sicrhau bod modd glanhau pob ystafell o fewn yr amser sydd ar gael rhwng amser gadael un set o westeion ac amser cyrraedd set newydd o westeion i’r ystafell. Mae gan bob gwesty safonau glendid uchel iawn.

  عادة ما تكون مدبرة الفندق جزءًا من فريق يشرف عليه المدير المسؤول. سيعد المدير جدولًا للتنظيف للتأكد من إمكانية تنظيف جميع الغرف خلال الوقت المتاح والذي يكون بين مغادرة مجموعة من الضيوف ووصول مجموعة جديدة. تتمتع جميع الفنادق بمستويات عالية جدًا من النظافة

   

  Gall disgrifiad swydd gweithiwr cadw tŷ hefyd gynnwys cadw rhannau eraill o'r gwesty yn lân. Gallai hyn gynnwys ystafelloedd cynadledda, cynteddau a choridorau. Gall hefyd gynnwys glanhau'r dodrefn a'r ffenestri. Gall gweithwyr cadw tŷ hefyd weithio mewn adran golchi dillad gwesty lle maen nhw’n golchi ac yn sychu llieiniau fel tywelion a chynfasau gwely, ac ail-lenwi cartiau llieiniau. 

  قد يتضمن الوصف الوظيفي لمدبرة الفندق أيضًا الحفاظ على نظافة أجزاء أخرى من الفندق.  يمكن أن يشمل ذلك قاعات المؤتمرات والردهات والممرات.  قد يشمل أيضًا تنظيف الأثاث والنوافذ.  قد تعمل مدبرة الفندق أيضًا في قسم غسيل الملابس بالفندق حيث يقومون بغسل وتجفيف المناشف والشراشف وإعادة تخزين العربات بها

   

  Gall oriau gwaith gweithwyr cadw tŷ fod yn amrywiol a chynnwys shifftiau penwythnos. Gall gwaith cadw tŷ fod yn gorfforol heriol ac yn gyflym.

  يمكن أن تتنوع ساعات عمل مدبرة الفندق وتشمل فترة عطلة نهاية الأسبوع

   

  Mae'n bwysig meddwl sut i gadw'ch amgylchedd gwaith yn ddiogel - i chi a'ch gwesteion gwesty. Dylech chi chwilio am unrhyw beryglon cyn i chi adael pob ystafell yr ydych wedi'i glanhau.

  من المهم التفكير في كيفية الحفاظ على بيئة عملك آمنة - لك ولضيوفك في الفندق. يجب عليك التحقق من وجود أي مخاطر قبل مغادرة كل غرفة قمت بتنظيفها.

 • Beth yw’r cyfleoedd gyrfa?

  ماهي فرص العمل؟

  Mae cwmnïau mawr yn hoffi dyrchafu o fewn eu gweithlu presennol gan fod hyn yn helpu gyda recriwtio a chadw staff. Mae gwestai'n rhoi pwyslais mawr ar adborth gan eu gwesteion, ac mae hyn yn eu helpu i asesu perfformiad staff. Dyma pam ei bod hi mor hanfodol i bob ystafell rydych chi'n ei glanhau i fod o'r un safon uchel.

  تحب الشركات الكبيرة القوى العاملة لديها  لأن هذا يساعد في التوظيف والاحتفاظ بهم. تركز الفنادق بشكل كبير على التعليقات الواردة من ضيوفها ، وهذا يساعدهم في تقييم أداء الموظفين.  هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان أن تكون كل غرفة تقوم بتنظيفها من نفس المستوى العالي

   

   

  Yn aml mae gan westai mawr weithlu cosmopolitaidd sy'n adlewyrchu amrywiaeth y gwesteion y maen nhw'n eu croesawu i'w hystafelloedd. Bydd hyn yn eich helpu i ymgartrefu a bydd yn sicr yn eich helpu i ddysgu mwy o Saesneg. Bydd ganddyn nhw empathi gyda chi gan eu bod nhw wedi gorfod dysgu Saesneg hefyd.

  غالبًا ما تحتوي الفنادق الكبيرة على قوة عاملة عالمية تعكس تنوع الضيوف الذين يرحبون بهم في غرفهم.  سيساعدك هذا على الاستقرار وسيساعدك بالتأكيد على تعلم المزيد من اللغة الإنجليزية.  سيتعاطفون معك لأنه كان عليهم أيضًا تعلم اللغة الإنجليزية يوما ما

   

 • Beth yw fy hawliau a chyfrifoldebau?

   ما هي حقوقي ومسؤولياتي؟

  Yn y DU, y llywodraeth sy’n gosod yr isafswm cyflog cenedlaethol. Rhaid i bob busnes dalu hyn.

  الحد الأدنى الوطني للأجور من قبل الحكومة.  يجب على جميع الشركات دفع هذا الحد 

   

   

  Mae gan bob swydd safonau y mae'n rhaid eu cyrraedd er mwyn gwneud y gwaith yn dda. Pan fyddwch chi'n dechrau swydd, bydd eich cyflogwr yn esbonio'r rhain yn glir i chi ac yn disgrifio sut y bydd yn eich cefnogi i gwrdd â'r safonau hyn.

  جميع الوظائف لها معايير يجب الوفاء بها للقيام بالمهمة بشكل جيد.  عندما تبدأ في العمل ، سيشرح لك صاحب العمل ذلك بوضوح وسيصف لك كيف سيدعمك للوفاء بهذه المعايير

   

   

  Mae unrhyw swydd yn cael ei rheoli gan gontract sy'n nodi eich cyfrifoldebau - fel faint o oriau y mae disgwyl i chi eu gweithio bob wythnos - a rhai eich cyflogwr. Dyma eich amddiffyniad hefyd. Er enghraifft, gall gwesty fod ar agor 24 awr y dydd; nid yw’n dymuno cau unrhyw bryd o fewn yr oriau hyn. Er mwyn cyflenwi absenoldeb staff eraill sydd ar wyliau neu'n sâl, efallai y bydd eich cyflogwr yn gofyn i chi weithio oriau ychwanegol, ond nid oes rheidrwydd arnoch i gytuno. Yn amlwg, rydych chi eisiau perthynas dda â'ch cyflogwr, ond weithiau efallai bod gennych chi gynlluniau eraill.

  يخضع أي عمل لعقد يحدد مسؤولياتك - مثل عدد الساعات المتوقع أن تعمل فيها كل أسبوع - وتلك الخاصة بصاحب العمل.  هذه هي حمايتك أيضًا.  على سبيل المثال ، يمكن أن يكون الفندق مفتوحًا على مدار 24 ساعة في اليوم ؛  لا تريد أن تغلق في أي وقت.  لتغطية الموظفين الآخرين الذين هم في إجازة أو مرضى ، قد يطلب منك صاحب العمل العمل لساعات إضافية ، لست ملزمًا بالموافقة.  من الواضح أنك تريد علاقات جيدة مع صاحب العمل الخاص بك ، لكن في بعض الأحيان قد يكون لديك خطط أخرى

   

 

Stori Iryna
قصة إيرينا 

 

Iryna - hotel housekeeper testimonial

Pan ddes i draw i weithio yng ngwesty Dewi Sant, roedd fy Saesneg ar lefel elfennol iawn, roedd yn rhaid i mi gyfathrebu gyda chymorth cyfieithydd ar y ffôn. Nawr rydyn ni'n defnyddio ymadroddion a geiriau sylfaenol ac rwy'n deall y geiriau syml i'w gofyn i fy nghydweithwyr.

عندما جئت للعمل في الفندق ، كانت لغتي الإنجليزية بسيطة للغاية ، وكان علي التواصل بمساعدة مترجم على الهاتف.  الآن اتحدث بعض العبارات والكلمات الأساسية وأفهم الكلمات البسيطة التي أسألها لزملائي

 

Mae dysgu iaith yn digwydd wrth gyfathrebu â chydweithwyr bob dydd.  Hefyd gwrando ar fy rheolwyr yn siarad mewn cyfarfodydd ac yn y swyddfa.  Maent bob amser yn glir ac yn syml ac yn defnyddio iaith y corff i fynegi'r ystyr weithiau.  Dw i'n gwylio'r teledu gyda'r nos.  Mae llawer o fy nghydweithwyr yn gwneud dosbarthiadau Saesneg yn eu hamser hamdden.

 تتطور اللغة عند التواصل مع الزملاء كل يوم.  استمع أيضًا إلى حديث مديري في الاجتماعات وفي المكتب.  هم دائمًا واضحون وبسيطون معي ويستخدمون لغة الجسد للتعبير عن المعنى في بعض الأحيان.  في المساء أشاهد التلفاز.  يحضر الكثير من زملائي دروسًا في اللغة الإنجليزية في أوقات فراغهم.

 

Yn y tîm cefais groeso da, cyfeillgar, helpodd pawb i sicrhau ein bod yn hapus ac yn gyfforddus.

لقد استقبلت في الفريق بشكل جيد وودود ، والجميع قام بمساعدتي.

 

Mae swydd dda, fel rwy’n ei ddeall, yn cynnwys cyfathrebu â chydweithwyr mewn lleoliad mawreddog a hardd a'r cyfle i ennill arian. Mae'r swydd hon yn rhoi annibyniaeth i mi.

الوظيفة الجيدة ، كما فهمتها ، تتكون من التواصل مع الزملاء في مكان مناسب و جيد وهي وفرصة لكسب المال.  هذه الوظيفة. تمنحني الاستقلال

 

Ymadroddion defnyddiol

مفردات مفيدة 

 

Helo

أهلا

 

Bore da

صباح الخير

 

Prynhawn da

مساء الخير

 

Noswaith dda

مساء الخير

 

Sut ’dych chi?

كيف حالك؟

 

Hwyl fawr

مع السلامه

 

Mwynhewch eich diwrnod

اتمنى لك يوما سعيدا

 

 

Geiriau defnyddiol

كلمات مفيدة

 

 • Ystafell wely
  غرفة النوم

   

  Bwrdd ochr

  طاولة جانبيه

   

  Rhesel cas dillad

  حامل الحقيبة

   

  Llenni

  ستائر

   

  Drws

  باب

   

   

  Gwely

  سرير

   

  Duvet

  لحاف

   

  Cynfas

  شرشف سرير

   

  Gobennydd

  وسادة

   

  Clustog

  وسادة

   

  Blanced

  بطانية

   

  Bwrdd wrth ymyl y gwely

  طاولة السرير جانبية

   

  Lamp wrth ymyl y gwely

  مصباح السرير

   

   

  Cwpwrdd dillad

  خزانة الملابس

   

  Cambren

  حامل المعطف (علاق)

   

  Bwrdd smwddio

  طاولة الكي

   

  Haearn

  مكواة

  Bag golchi dillad

  سلة غسيل

   

   

  Hambwrdd te
  صينية الشاي

   

  Tegell

  غلاية ماء

   

  Te

  شاي

   

  Coffi

  قهوة

   

  Siwgr

  سكر

   

  Bisgedi

  بسكويت

   

   

  Teledu
  التلفزيون

   

  Teclyn rheoli’r teledu

  جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون

Bedroom - Arabic CY

 

 • Ystafell ymolchi
  الحمام

   

  Drych

  مرآة

   

  Bidet

  شطاف

   

  Bin sbwriel

  سله قمامه

   

   

  Baddon

  الحمام

   

  Tapiau

  حنفية

   

  Mat baddon

  سجادة الحمام

   

  Sebon

  صابون

   

  Siampŵ

  شامبو

   

   

  Cawod

  دش

   

  Sebon

  صابون

   

  Siampŵ

  شامبو

   

   

  Toiled

  الحمام

   

  Sedd toiled

  مقعد المرحاض

   

  Papur tŷ bach

  ورق المرحاض

   

   

  Rhesel tywelion

  حامل المناشف

   

  Tywelion

  مناشف

   

   

  Sinc

  المغسله

   

  Tapiau

  الحنفيات

   

  Sebon

  الصابون

Bathroom - Arabic CY