Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2018

Dydd Llun 12 – dydd Gwener 16 Tachwedd

  • Dydd Mercher, 07 Mis Tachwedd 2018

    Cyngor Bro Morgannwg


 

Safeguarding Week Logo

Mae nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus a phroffesiynol wedi eu trefnu yn ac o amgylch y Fro ar gyfer yr Wythnos Ddiogelu Genedlaethol, wrth i raglen codi ymwybyddiaeth eleni ganolbwyntio ar thema cam-fanteisio.

  

Mae diogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sy’n agored i niwed yn gyfrifoldeb ar bawb trwy’r Cyngor.

 

Digwyddiadau Ymwybyddiaeth Diogelu Cartrefi’r Fro 

Pontalun Close, y Barri

12 Tachwedd 10.00am - 12.00pm 

Sesiynau galw heibio ar gyfer tenantiaid a’r rhai sydd mewn risg o ymwneud â Ffrydiau Sir.

 

Byd Ar-lein eich Plentyn

Ysgol Gynradd Albert Road Penarth

13 Tachwedd, 4.00pm - 5.00pm

Y Cyhoedd - yn benodol rhieni plant 9+ oed.

  • 02920 108 080

 

Tai’r Fro a’r tîm Cymdogaeth a’r Gwasanaeth Cyngor ar Arian 

Y Ganolfan Ddinesig, y Barri 

14 Tachwedd, 9.00am – 5.00pm

Sesiynau galw heibio ar gyfer tenantiaid a’r rhai sydd mewn risg o ymwneud â Ffrydiau Sir.

 

Tîm Bro Ddiogelach – Noson Ymwybyddiaeth Diogelu

Gorsaf Dân y Barri

14 Tachwedd, 6.00pm - 8.00pm

Y Cyhoedd 18+

 

Twyll a Cham-drin Ariannol: Beth yw hyn a sut y gallwch chi helpu

Siambr y Cyngor, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, y Barri, CF63 4RU

Dydd Iau 15 Tachwedd 2018, 2.00pm - 4.00pm 

Cyflwyniad gan: Claire Loizos, y Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir, Steve Bartley, Comisiynydd Pobl Hŷn y Swyddfa Gymreig a Daniel Michel, Heddlu De Cymru.

 

  • Diogelu Pobl Hŷn rhag Cam-drin Ariannol (yn cynnwys cynllwynion a throseddau llechen y drws).
  • Rhoi trosolwg cyffredinol ar waith Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn.
  • Deall Galluedd Meddyliol a manteision Pŵer Atwrnai Parhaol.

Bydd Adnoddau a Lluniaeth ar gael.

  • 02920 871 891

 

Darllenwch raglen lawn digwyddiadau'r Wythnos Ddiogelu Genedlaethol.

 

Os ydych chi am ddod i unrhyw un o’r digwyddiadau, cysylltwch â'r Uned Fusnes.

  • 02922 330867 / 02922 330880

  

Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro

Mae’r wefan hon yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chanllaw ar gyfer pobl sy’n dioddef neu sydd mewn risg o ddioddef cam-drin. Mae hefyd yn helpu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio â phobl y mae ganddynt anghenion gofal cymdeithasol.

www.cardiffandvalersb.co.uk