Disgyblion cynradd y Fro yn cymryd rhan ym menter Pontydd i Ysgolion ICE

Yn ddiweddar, cymerodd disgyblion a staff Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Sant Nicholas ran mewn menter ‘ICE Bridges to Schools’.

 

  • Dydd Mawrth, 09 Mis Hydref 2018

    Vale of GlamorganRoedd aelodau staff yn Alun Griffiths (Contractors) Ltd, cwmni Peirianneg Sifil ac Adeiladu sydd wrthi’n cynnal y Prosiect Five Mile Lane, yn awyddus i ymgysylltu â’r gymuned.

 

Mae gwaith i adeiladu Lôn Pum Milltir newydd (A4226) bellach ar y gweill a disgwylir i’r ffordd gael ei chwblhau yn ystod haf 2019.

 

Dechreuodd gwaith paratoi, gan gynnwys gwaith clirio tir, yn gynnar yn 2018 a sefydlwyd y safle y caiff y cynllun ei reoli ohono yn fis Mawrth.  

 

Cysylltwyd â disgyblion a staff yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas i gymryd rhan ym menter Pontydd i Ysgolion ICE.

 

Mae’r gweithgaredd yn cynnwys disgyblion blwyddyn 5 a blwyddyn 6 yn cydweithio i adeiladu replica bach o ail Bont Hafren.

 

Y nod yw rhoi cyfle difyr i blant ddysgu am yrfa mewn peirianneg.

 

 

St Nicholas primary pupils

 

 

 

Gwnaeth yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd Geoff Cox, a’r Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio, y Cynghorydd Jonathan Bird, helpu’r disgyblion i adeiladu’r bont.

 

Dywedodd y Cynghorydd Jonathan Bird, yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio a chyn ddisgybl o Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sain Nicolas, : “Mae’n wych gweld bod y tîm yn Alun Griffiths (Contractors) Ltd yn cysylltu ag aelodau o’r gymuned wrth gyflawni’r gwaith datblygu economaidd gwych yma ar gyfer y Fro.

 

“Cafodd y disgyblion eu rhannu’n dimau i weithio ar naill ochr y bont, ac roedd eu brwdfrydedd dros adeiladu’r strwythur yn amlwg o’r dechrau.”

 

 


 pupils with cllrs at bridge initiative