Datganiad gan Gyngor Bro Morgannwg

Dywedodd yr Arweinydd, Neil Moore: "Rwy'n croesawu'r newyddion bod cytundeb i leoli'r ffatri Britishvolt newydd yn Sain Tathan wedi symud gam yn nes

 

  • Dydd Llun, 20 Mis Gorffenaf 2020

    Bro Morgannwg"Os gellir ei gwblhau, byddai hyn yn ddatblygiad pwysig ar gyfer Bro Morgannwg gyfan ac Ardal Fenter Bro Tathan yn arbennig, gan ddod â manteision economaidd sylweddol i'r ardal.


"Eisoes yn lleoliad awyrofod, gweithgynhyrchu a pheirianneg blaenllaw yn y DU, mae'r ardal fenter wedi dod â chyflogaeth ar raddfa fawr i dde Cymru, yn enwedig drwy waith technoleg Aston Martin a leolir yno. Gobeithio mai’r bennod nesaf yn y stori honno o lwyddiant y bydd y project hwn.

Dywedodd Lis Burnett, y Dirprwy Arweinydd: "Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddenu busnes uchel ei broffil sy'n hybu'r economi i'r Fro a byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru tuag at y nod hwnnw.


"Mae hyn yn arwydd pellach bod Bro Morgannwg yn lle deniadol i wneud busnes a byddaf yn gwylio gyda diddordeb wrth i'r sefyllfa hon ddatblygu.


"Mae tîm datblygu economaidd y Cyngor yn rhoi cymorth amrywiol i fusnesau sy'n dewis eu sefydlu eu hunain yma, gan wneud hon yn ganolfan o'r radd flaenaf i weithredu ohoni."