Datganiad ar Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn Ynys y Barri

Datganiadau gan Arweinydd a Rheolwr Gyfarwyddwr y Cyngor

 

  • Dydd Gwener, 26 Mis Mehefin 2020

    Bro MorgannwgDywedodd y Cynghorydd Neil Moor, Arweinydd y Cyngor:


“Er bod rheoliadau aros lleol a chanllawiau ymbellhau cymdeithasol yn dal i fod yn weithredol yng Nghymru, bu cynnydd dramatig yn nifer yr ymwelwyr ag Ynys y Barri yr wythnos hon.

“Fe wnaeth tîm y gyrchfan symud tua 10 tunnell o wastraff o Ynys y Barri ddoe. Roedd hyn o 20 o finiau masnachol wedi'u leinio ar hyd y promenâd, biniau sbwriel, a chasglu sbwriel ar arwynebau caled a'r traeth.

“Roedd llawer o’r gwastraff yn wastraff barbeciw, gwastraff bwyd cyflym, poteli alcohol a chaniau.

“Er ein bod yn croesawu ymwelwyr lleol i fwynhau'r cyfleusterau hyn, mae'r problemau gyda sbwriel yn digwydd yn rheolaidd. Mae ein swyddogion gorfodi yn parhau i batrolio'r ardal yn rheolaidd a byddant yn cyhoeddi hysbysiadau cosb am droseddau taflu sbwriel a pharcio anghyfreithlon lle bo hynny'n briodol. Bydd y tîm Gorfodi yn ymgymryd â gweithrediadau cudd a gweladwy iawn i dargedu'r rhai sy'n anfodlon clirio ar ôl eu hunain.

“Mae Ynys y Barri yn barth‘ dim alcohol ’dynodedig. Mae hyn yn golygu bod gan yr heddlu a'n swyddogion gorfodi y pwerau i dynnu unrhyw alcohol o'r rhai sy'n ymddwyn yn wrthgymdeithasol a rhoi dirwyon. Mae rhai adeiladau trwyddedig ar Ynys y Barri ond mae'r trwyddedau hyn wedi'u rhoi gyda chanllawiau llym ar yfed alcohol. Mae'r sbwriel a adawyd ar ôl yn y gyrchfan, fodd bynnag, yn tynnu sylw at y ffaith bod nifer o ymwelwyr wedi dod â'u caniau a'u poteli gydag alcohol eu hunain. "

Ychwanegodd Rob Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr:

“Hoffem atgoffa ymwelwyr i lynu wrth yr is-ddeddfau sydd ar waith ar hyn o bryd yn ychwanegol at y cyfyngiadau cloi oherwydd Covid-19. Byddai'n hynod annheg i'r holl drigolion lleol ac ymwelwyr hynny sydd wedi mwynhau ein harfordir a'n cyrchfannau hardd yn gyfrifol yr wythnos hon pe byddem yn cael ein gorfodi i gymryd mesurau mwy parhaol i atal crynhoadau torfol ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, ond mae hyn yn rhywbeth y mae'n rhaid i ni ei ystyried nawr.”