Y Cyngor a'r Heddlu yn cyhoeddi rhybudd gorfodi cyn y penwythnos

Bydd swyddogion Cyngor Bro Morgannwg a Heddlu De Cymru yn bresennol mewn cyrchfannau poblogaidd ar draws y Fro er mwyn gorfodi Cyfyngiadau Covid Lefel 4.

 

  • Dydd Gwener, 22 Mis Ionawr 2021

    Bro MorgannwgBydd swyddogion yr heddlu wedi'u lleoli wrth fynedfeydd i Barc Gwledig Cosmeston, Aberogwr, Ynys y Barri ac Esplanâd Penarth yn ogystal a chyrchfannau eraill yn yr ardal.

 

Bydd swyddogion yn atal y rhai sy'n teithio mewn ceir ac yn rhoi dirwyon yn y fan a'r lle os ydynt wedi teithio o du allan yr ardal lleol heb rheswm dilys i deithio mewn cerbyd.

 

Bydd arwyddion ar waith i rybuddio ymwelwyr am bresenoldeb swyddogion gorfodi.

 

Mae hyn o ganlyniad i adroddiadau am grwpiau'n casglu a phobl yn teithio mewn car i ymweld â’r  lleoliadau hyn.

 

Ni chaniateir yr un o'r gweithgareddau hyn dan fesurau cyfredol a roddwyd ar waith i fynd i’r afael â phandemig y coronafeirws

Dywedodd y Cynghorydd Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg: "Mae cyfyngiadau lefel rhybudd 4 bellach wedi bod ar waith ers cyn y Nadolig ac mae'r ddeddfwriaeth yn glir iawn. Dim ond os oes ganddynt esgus rhesymol dros wneud hynny y dylai aelodau o'r cyhoedd adael eu cartref. 

 

"Er bod ymarfer corff yn cael ei ganiatáu a'i annog, dylai hyn ddechrau a gorffen gartref. Dim ond y rhai mewn amgylchiadau eithriadol sy’n cael gyrru i wneud ymarfer corff.

 

"Rydym yn gofyn i bob aelod o'r cyhoedd ofyn i’w hun a yw taith car i'r traeth neu'r parc gwledig yn werth y risg o ddirwy, neu'n waeth na hynny, o ledaenu'r coronafeirws ymhellach.

 

"Byddwn yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid i gynyddu camau gorfodi y penwythnos hwn a sicrhau bod ein cymunedau'n cael eu gwarchod."