Datganiad Cyngor Amrywiol ar y gweill gan gyngor Bro Morgannwg    

Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn hyrwyddo amrywiaeth yn llywodraethau leol Cymru drwy gytuno'n ffurfiol ar Ddatganiad Cyngor Amrywiol.  

 

  • Dydd Mawrth, 20 Mis Gorffenaf 2021

    Bro MorgannwgBydd y Cynghorydd Neil Moore, Arweinydd y Cyngor, yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer y datganiad gan holl gynghorwyr y Fro yng nghyfarfod llawn nesaf y cyngor ar 26 Gorffennaf, ar ôl i Gabinet y Cyngor gymeradwyo'r cynnig yn eu cyfarfod yr wythnos hon. Disgwylir i'r datganiad gael ei gefnogi gan bob grŵp gwleidyddol.  


Mae cymeradwyo'r datganiad yn elfen allweddol yng nghefnogaeth y Cyngor i raglen Amrywiaeth mewn Democratiaeth, sydd dan arweiniad CLlLC, ac sy'n ceisio hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn cynghorau cyn etholiadau 2022.  


Trwy gytuno i'r datganiad y mis hwn, mae Cyngor Bro Morgannwg yn gwneud ymrwymiad cyhoeddus clir i:

 

  • Gwella amrywiaeth. 
  • Creu diwylliant agored a chroesawgar i bawb. 
  • Ystyried amseroedd cyfarfodydd y Cyngor syfrdanol a chytuno ar gyfnodau toriad i gefnogi Cynghorwyr gydag ymrwymiadau eraill. 
  • Nodi gynllun gweithredu o flaen Etholiadau Llywodraeth Leol 2022.

Dywedodd y Cynghorydd Neil Moore: "Mae Cyngor Bro Morgannwg yn ymrwymo wrth amrywiaeth. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu cynnwys pobl ag ystod ehangach o brofiadau bywyd wrth wneud penderfyniadau.  

 

"Ni all democratiaeth leol fwy amrywiol a chynhwysol ond bod yn beth da i drigolion y Fro, y gobeithiwn y bydd mwy ohonynt yn y dyfodol yn gweld eu hunain yn cael eu cynrychioli yn siambr y cyngor.  


"Rwy'n falch o gyflwyno’r datganiad hwn i gyfarfod y cyngor llawn yr wythnos nesaf ac yn fwy balch fyth o wneud hynny'n llawn hyder y caiff ei gefnogi gan bob plaid."

Ar ôl cymeradwyo Datganiad Cyngor Amrywiol, bydd y Cyngor yn sefydlu gweithgor i gyflawni'r ymrwymiad cyn y cylch nesaf o etholiadau lleol.  


Yn gynharach y mis hwn, nododd Cabinet y Cyngor ei gefnogaeth i Gynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol "uchelgeisiol a radical" Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru Gwrth-Hiliol yn ymateb ffurfiol y Cyngor i'r ymgynghoriad.