Cost of Living Support Icon

 

Gwasanaeth bws i redeg o Gyfnewidfa Trafnidiaeth y Barri

Bydd gwasanaeth bws yn dechrau rhedeg o Gyfnewidfa Drafnidiaeth y Barri yn gynnar y flwyddyn nesaf ar ôl i Gyngor Bro Morgannwg ddod i gytundeb gyda'r gweithredwr Adventure Travel. 

 

  • Dydd Gwener, 17 Mis Tachwedd 2023

    Bro Morgannwg

    BarriO Ddydd Llun 8 Ionawr, bydd y B3 yn stopio ddwywaith yn y lleoliad, ger gorsaf drenau Dociau'r Barri, unwaith ar ei ffordd i Dregatwg o'r Barri ac unwaith ar ei ffordd yn ôl.


O ganlyniad, bydd y gwasanaeth, sy'n cael ei ariannu gan y Cyngor, yn rhedeg saith gwaith y dydd yn hytrach nag wyth. 

busDwedodd y Cynghorydd Bronwen Brooks, Aelod Cabinet Bro Morgannwg dros Fannau Cynaliadwy:   "Ar adeg anodd i weithredwyr bysiau, oherwydd bod llai o ddefnydd a lleihau’r cyllid gan Lywodraeth Cymru, rwy'n falch ein bod yn gallu darparu'r gwasanaeth hwn o Gyfnewidfa Trafnidiaeth Dociau’r Barri.


"Bydd y newidiadau a wnaed i'r amserlen hefyd yn cynyddu dibynadwyedd gwasanaethau, sy'n rhan o waith ehangach y Cyngor i wella'r agwedd hon ar y ddarpariaeth fysiau.


"Dylai hyn fod o fudd arbennig i drigolion Gibbonsdown, gorllewin a chanol y Barri a fydd â gwasanaeth bws uniongyrchol i'r gyfnewidfa a dyma'r datblygiad diweddaraf yn ymwneud â’r cyfleuster hwnnw, gyda gwaith yn parhau i ychwanegu ymhellach at y gwasanaethau sydd ar gael."


Mae Cyfnewidfa Drafnidiaeth y Barri yn fan cyfarfod ar gyfer gwahanol foddau o deithio, gan gysylltu’r gwasanaethau trên, bws, beicio a thacsis yn ogystal â chynnig cyfleusterau parcio a theithio gerllaw.  


Yn ffinio ag adeilad Swyddfa’r Dociau Rhestredig Gradd II y Cyngor, mae'r prosiect yn cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) a Llywodraeth Cymru.