Cost of Living Support Icon

 

Dysgwch fwy am faethu yn y Fro

Mae'n bleser gan dîm Maethu Cymru Bro Morgannwg gyhoeddi y byddan nhw'n cynnal sesiwn ar-lein yn ystod yr wythnosau nesaf. 

 

  • Dydd Mercher, 15 Mis Tachwedd 2023

    Bro Morgannwg 

Online event cymraegDewch i gwrdd â'r tîm yn eu sesiwn wybodaeth ar-lein ddydd Mercher 29 Tachwedd rhwng 7 ac 8pm.

 

Yn y sesiwn byddan nhw’n trafod nifer o gwestiynau cysylltiedig â maeth gan gynnwys:

 

Trafod gwahanol fathau o ofal maeth.

Y daith i fod yn ofalwr maeth.

Mae hyfforddiant a chymorth yn cael eu rhoi.

Disgwyliadau gofalwyr a’r gwasanaeth maethu

 

Galwch heibio am sgwrs gydag arbenigwyr a all roi manylion gwybodus i chi am sut y gallwch  chi ddod yn ofalwr maeth a rhoi amgylchedd cartref cariadus i blentyn.

I gadw lle cliciwch yma


Gallwch chi ddysgu mwy am faethu ym Mro Morgannwg  ar y wefan