Cost of Living Support Icon

 

Disgyblion Ysgol y Fro yn Llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2024

Rhagorodd ysgolion Bro Morgannwg mewn amrywiaeth o gategorïau yng Ngŵyl yr Iaith Gymraeg eleni, Eisteddfod yr Urdd, a gynhaliwyd ym Meifod, Powys dros hanner tymor.

 

  • Dydd Gwener, 07 Mis Mehefin 2024

    Bro MorgannwgBro Morgannwg 2Eleni dathlodd yr Urdd 100,454 o blant a phobl ifanc sy'n torri record yn cofrestru i gystadlu mewn mwy na 400 o gystadlaethau gan gynnwys mwy o ddysgwyr Cymraeg nag erioed o'r blaen.
 
Ymhlith y llu o gantorion medrus, dawnswyr ac ymgeiswyr eraill, cymerodd disgyblion Ysgol Sant Baruc, Ysgol Pen Y Garth, Ysgol Sant Curig, Ysgol Bro Morgannwg ac Ysgol Uwchradd Llanilltud Fawr ran yn y digwyddiad eleni a gosodwyd yn uchel mewn ystod o gategorïau.
 
Enillodd disgybl Sant Curig, Ewan James Baker, y wobr lle cyntaf ar gyfer Unawd Gitâr Blynyddoedd 6 ac iau. Dyfarnwyd yr ail safle hefyd i Ddisgyblion Sant Curig yng nghategori Band/Artistiaid Unigol i ddisgyblion oed ysgol gynradd.

 

Sant Baruc - EisteddfodDaeth disgyblion Sant Baruc yn ail yng nghategori Ensemble Offerynnol Blynyddoedd 6 ac dan, gyda disgyblion Pen Y Garth yn cipio'r ail safle yng nghategori Dawns Greadigol.
 
Roedd Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn rhagori mewn ystod o ddigwyddiadau unigol a grŵp yn ystod yr ŵyl. Daeth y disgybl Eleanor Rose Baker gyntaf yn yr Unawd Gitâr Blynyddoedd 7, 8 a 9, tra bod ei chyfoediad Stephanie Angela Maurer wedi ennill y safle uchaf ar gyfer Unawd Gitâr Blynyddoedd 10 ac uwch ac o dan 19 oed.
 
Roedd disgyblion Bro Morgannwg hefyd yn rhagori yn yr Ensemble Offerynnol Blynyddoedd 7, 8 a 9 a Dawns Amlgyfrwng Blwyddyn 7 i rai dan 25 oed, gan gymryd yr aur adref ar gyfer y ddau gategori.

 

Sant Buruc EisteddfodDaeth eu côr SATB hefyd yn ail yng nghategori Blwyddyn 13 ac o dan.
 
Tarodd Ysgol Uwchradd Llanilltud Fawr aur hefyd gyda'r disgybl Daisy Grace Jones yn ennill y safle cyntaf yng nghystadleuaeth Unawd Coed Blwyddyn 10 i rai dan 19 oed.

 

Dywedodd Paula Ham, Cyfarwyddwr Dysgu a Sgiliau Cyngor Bro Morgannwg: “Rwy'n falch iawn o weld cymaint o ddisgyblion y Fro yn cael eu cydnabod am eu doniau yn Eisteddfod yr Urdd eleni.
 
“Mae'r ŵyl yn arddangosfa a dathliad mor wych o'r Gymraeg, diwylliant a thalent ac mae gweld pobl ifanc o'r Fro yn llwyddo mewn blwyddyn bresenoldeb sydd wedi torri record yn wirioneddol anhygoel.
 
“Llongyfarchiadau enfawr i'r holl ysgolion sy'n cymryd rhan, dylech fod yn falch iawn ohonoch chi eich hun — da iawn i chi gyd!”

 

Iolo Morganwg pupils performing at Eisteddfod with H and Carryl Parry JonesRoedd disgyblion Ysgol Iolo Morganwg yn y Bont-faen hefyd yn perfformio ochr yn ochr ag Ian 'H' Watkins. Gwahoddodd seren The Steps a sefydlodd Cowbridge Pride dair blynedd yn ôl ddisgyblion Iolo Morgannwg i gyd-ysgrifennu Bydd yn ti dy hun — sy'n cyfieithu i Be Yourself — ochr yn ochr â'r gantores Gymreig Caryl Parry Jones.
 
Perfformiodd disgyblion Iolo Morgannwg y gân, sy'n canolbwyntio ar eiriau o garedigrwydd a hunan-dderbyniad, gyda chyfoedion o Ysgol Ponardwe yng Nghastell-nedd Port Talbot, lle cynhelir yr ŵyl y flwyddyn nesaf.