Vale heroes banner

Help a chymorth 

Os oes angen cymorth arnoch chi, gallwch chwilio cronfa ddata grwpiau gwirfoddol ar y dudalen hon a defnyddio'r manylion i gysylltu. 

 

Cymorth gyda Siopa

O 16 Awst 2020, gall y rheiny y gofynnwyd yn flaenorol iddynt hunan-warchod fynd i archfarchnad neu siopau i brynu bwyd ond dylech gadw 2 fetr neu 3 cham i ffwrdd o bobl eraill.  Gallwch hefyd siopa ar-lein, ac mae archfarchnadoedd yn parhau i flaenoriaethu slotiau siopa ar-lein ar gyfer y rhai y gofynnwyd yn flaenorol iddynt hunan-warchod.

 

Isod mae rhai o’r opsiynau eraill sydd ar gael i chi: 

 • Aldi

  Mae Aldi yn cynnig parsel bwyd sy'n cynnwys 22 o eitemau bwyd a chynnyrch cartref. Mae'r parseli ar gael i'w harchebu ar-lein ar gyfer danfon yn ddigyffwrdd i gartrefi.

   

  Danfon Parseli Bwyd

   

  Gwybodaeth am COVID-19

 • Morrisons

  Mae Morrisons yn cynnig gwasanaeth danfon at garreg y drws i gwsmeriaid oedrannus ac agored i niwed, nad ydynt yn gallu mynd i siopa yn y siop. 

   

  Gellir gosod archebion dros y ffôn a nod y siop yw danfon drannoeth. Er mwyn defnyddio'r gwasanaeth hwn, rhaid i chi fyw o fewn 10 milltir i siop Morrisons.

   

  Gwasanaeth danfon Morrisons at garreg y drws

  Bocsys Bwyd

  Gwybodaeth Gyffredinol 

 

 

 

Busnesau lleol a chyflenwyr bwyd

Yn ogystal ag archfarchnadoedd rydym hefyd wedi llunio cyfeirlyfr o fusnesau lleol sy'n helpu i gefnogi trigolion y Fro. 

 

Cyfarwyddiadur Busnes Arwyr y Fro

 

Cadw'n ddiogel wrth gael help

Os ydych yn defnyddio unrhyw wasanaeth gwirfoddol, cofiwch mai eich iechyd a'ch diogelwch chi ddylai ddod gyntaf bob amser

 • Cadwch eich pellter, gellir danfon nwyddau at eich stepen drws, peidiwch â'u cymryd yn uniongyrchol oddi wrth bobl

 • Peidiwch â rhoi arian i wirfoddolwyr dieithr, dim ond pan gewch chi’r nwyddau

 • Ystyriwch i bwy rydych chi'n rhoi eich presgripsiynau i'w casglu, defnyddiwch wasanaeth y gellir ymddiried ynddo, ffrind neu rywun rydych yn ei adnabod lle bynnag y bo'n bosibl

 • Peidiwch â gadael i bobl ddod i'ch cartref oni bai eu bod yn darparu gofal hanfodol gan wasanaeth y gellir ymddiried ynddo

 

Vale Heroes Search

Search organisations offering support in your area