Vale heroes banner


Tîm Cymorth Arwyr y Fro

Sefydlu tîm cymorth mewn argyfwng i roi cymorth i breswylwyr sydd â’r angen mwyaf.

 

Os ydych mewn argyfwng ac angen siarad â rhywun am unrhyw ofynion cymorth penodol sydd gennych na ellir eu bodloni mewn unrhyw ffordd arall, ffoniwch Tîm Cymorth Cyngor Bro Morgannwg:   

  • 01446 729592

 

Tîm Cymorth mewn Argyfwng 

Ar gyfer y rhai nad ydynt yn gallu cael mynediad at hanfodion siopa, cael meddyginiaeth hanfodol neu ag angen cymorth dros dro o ganlyniad i Covid-19. 

 

Gallwn sicrhau eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch:

  • eich rhoi mewn cysylltiad â grwpiau cymunedol yn eich ardal chi

  • eich rhoi mewn cysylltiad â chymorth ar-lein a sefydliadau gwirfoddol

  • cynnig cyngor ac arweiniad

  • chynnig cymorth ymarferol os bydd ei angen.

 

  • 01446 729592

 

Caiff y llinell hon ei staffio o 08:00 tan 17:00. o ddydd Llun tan ddydd Gwener. Y tu allan i’r cyfnodau hyn caiff galwadau eu dargyfeirio i’r llinell allan o oriau mewn argyfwng. 

 

Peidiwch â defnyddio’r gwasanaeth oni bai eich bod mewn argyfwng, oherwydd caiff eich galwad ei dargyfeirio at Gysylltu ag Un Fro.