Vale heroes banner

 

Gwirfoddoli i Helpu

Os ydych chi, fel unigolyn, yn awyddus i helpu pobl y mae pandemig Covid-19 yn effeithio arnyn nhw yn eich cymuned chi, mae dwy ffordd y gallwch gymryd rhan. 

 

  • Cofrestrwch fel gwirfoddolwr gyda Gwirfoddolwyr Cymru. Wedyn caiff eich manylion eu rhoi i Wasanaethau Gwirfoddol Morgannwg a fydd yn gallu eich rhoi mewn cysylltiad â grwpiau yn eich ardal chi.

  • Neu gallwch chwilio drwy’r cyfeirlyfr isod i ddod o hyd i sefydliadau sy’n chwilio am wirfoddolwyr a chysylltu â nhw yn uniongyrchol.* 

     

Os ydych yn fusnes sy'n darparu gwasanaethau a allai gefnogi trigolion yn ein cymuned, rhowch wybod i ni.

 

 

Mae'r holl sefydliadau sydd wedi eu nodi yn y cyfeirlyfr wedi gofyn am gael cynnwys eu manylion. Fodd bynnag, os ydych yn ymwybodol bod unrhyw wybodaeth o fewn y porthol yn anghywir neu os ydych yn teimlo na ddylai sefydliad gael ei restru, yna cysylltwch â: 

 

Sylwer: Lluniwyd cyfeiriadur arwyr y Fro gan GVS sy'n diweddaru'r wybodaeth hon bob dydd ac yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg. Mae'r cyfeirlyfr hwn o grwpiau gwirfoddol wedi'i lunio i helpu trigolion i ddod o hyd i'r cymorth sydd ei angen arnynt.

 

Nid yw'r sefydliadau sydd wedi'u cynnwys yn y rhestr hon yn uniongyrchol gysylltiedig â'r Cyngor ac nid ydym yn gyfrifol am y cymorth a/neu'r gwasanaethau y maent yn eu darparu.