Dosbarthiadau’r Cynllun Atgyfeirio ar gyfer Ymarfer Corff 

Mae llawer o’r dosbarthiadau yma’n cael eu cynnal yn yr ystafelloedd Easyline yng nghanolfannau hamdden y Barri, Penarth a’r Bont-faen. 

 

Ceir cylched o beiriannau ac ymarferion i ddefnyddio pob rhan o’ch corff. Mae’r cyfarpar yn hydrolig ac yn seiliedig ar system wrthbwysau. Mae’n addas i bawb, waeth beth yw eu nerth neu eu gallu. Gallwch ei ddefnyddio i weithio’n ysgafn neu’n galed yn ôl eich dymuniad. 

 

Dosbarthiadau Easyline perthnasol 

  • Ynni: dosbarth cylched i ddechreuwyr yn yr ystafell Easyline.
  • Grym: dosbarth Easyline canolig dwysach gan ddefnyddio cyfarpar megis dymbels a phwysau eraill.
  • Nerth: y dosbarth Easyline mwyaf anodd, gyda chamau mwy a chyfarpar ychwanegol.
  • Cryfhau: dosbarthiadau arbenigol a fydd yn cynyddu’ch nerth a gwella’ch cydbwysedd, gan helpu i arbed cwympo.
  • Sesiynau campfa Pulse: ar gael i bobl sydd angen sesiynau campfa wedi eu teilwra iddyn nhw’n bersonol. Mae’r sesiynau yma hefyd ar gael i bobl sydd angen uwchraddio’u cynllun cyfredol.  

 

Canolfan Hamdden y Barri

Barry Leisure Centre
 Llun
 Mawrth Mercher IauGwener

Grym

10.00yb - 11.00yp

Grym
9.00yb - 11.00yp

Sesiwn Cryfhau
9.00yb - 10.00yb

Grym
9.00yb - 10.00yb

Grym
10.00yb - 11.00yb

Grym Easyline

11.00yb - 12.00yp

Sesiwn campfa Pulse

1.00yp - 2.00yp

Grym

10.00yb - 11.00yb

 

Sesiwn cryfhau

1.00yp - 2.00yp

Ynni Easyline 

11.00yb - 12.00yp

Sesiwn cryfhau
1.00yp - 2.00yp
Grym Easyline
4.00yp - 5.00yp

Sesiwn cryfhau

1.00yp - 2.00yp

Ynni Easyline
2.00yp - 3.00yp

Sesiwn campfa Pulse

1.00yp - 2.00yp

Grym Easyline

7.00pm - 8.00pm

Sesiwn campfa Pulse

5.00yp - 6.00yp

Ynni Easyline 

2.00yp - 3.00yp

Grym

6.00yp - 7.00yp

 


 

Canolfan Hamdden Penarth

Penarth
 Llun Mawrth Mercher Iau Gwener

Grym Easyline 

11:00yb - 12:30yp

Ynni Easyline

9:30yb - 10:30yb

Nerth Easyline

11:00yb - 12:00pm

Ynni Easyline

9:30yb - 11:30yb

Ynni Easyline

11.00yb - 12.00yp

Sesiwn Cryfhau

12.00yp - 1.00yp

Ynni Easyline

11.00yb - 12.00yp

Sesiwn cryfhau

12.00yp - 1.00yp

Ynni Easyline

11.00yb - 12.00yp

Sesiwn cryfhau

12:00yp - 1:00yp

Ynni Easyline           

2.00yp - 3.00yp

TMW

12.00yp - 1.00yp

Ynni Easyline

2.00yp - 3.00yp

Stroke

12.00yp - 1.00yp

 
Ynni Easyline

6.00yp - 7.00yp

Ynni Easyline

1.00yp - 2.00yp

Ynni Easyline

6.00pm - 7.00pm

Grym Easyline 

1.00yp - 2.00yp

 


 

Canolfannau Hamdden Llanilltud Fawr a’r Bont-faen 

Cowbridge and Llantwit Major
LlunMawrthMercherIauGwener

Sesiwn campfa Pulse

Y Bont Faen

8.00yb - 10.00yp

Sesiwn campfa Pulse

Llanilltud Fawr 

11.00yb - 1.00yp

Sesiwn Cryfhau

Llanilltud Fawr 

9.30yb - 10.30yp

Sesiwn campfa Pulse

Y Bont Faen

10.30yb - 12.30yp

Sesiwn campfa Pulse

Llanilltud Fawr

8.00yb - 10.30yb

Ynni Easyline

Y Bont-faen

10.00yb - 11.00yb

Sesiwn campfa Pulse

Llanilltud Fawr 

11.00yb - 1.00yp

Grym

Y Bont-faen

1.00yp - 2.00yp

Ynni Easyline

Y Bont-faen

3.00pm - 4.00pm

 

Ynni Easyline

3.00yp - 4.00pm

 

 

 

Sesiwn Cryfhau

Y Bont - Faen

2.00yp - 3.00yp

Sesiwn campfa Pulse

Y Bont Faen

4.00yp - 5.00yp

 
   

Sesiwn campfa Pulse

Y Bont Faen

3.00yp - 4.00yp