Cost of Living Support Icon

citizens-advice-bureau-logoCyngor ar Bopeth

Mae gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn helpu pobl i ddatrys eu problemau cyfreithiol ac ariannol ac amryw drafferthion eraill drwy gynnig cyngor am ddim, sy’n annibynnol a chyfrinachol, a thrwy ddylanwadu ar y rhai sy’n llunio polisi.

 

Rydym yn rhoi’r wybodaeth a’r hyder sydd ei angen ar bobl iddynt ganfod y ffordd ymlaen – pwy bynnag ydynt, a beth bynnag eu problem.

 

Mae ein rhwydwaith o elusennau yn cynnig cyngor cyfrinachol ar-lein, dros y ffôn, ac wyneb yn wyneb, am ddim.

 

citizensadvice.org.uk