Cost of Living Support Icon

Cofrestru gyda Homes4U  homes4u logo small

Gallwch ymgeisio am gynllun Homes4U drwy lenwi’n ffurflenni ar-lein

 

  • 01446 709840/ Ffacs: 01446 709841

 

Cyfeiriad: Homes4U, Y Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Y Barri, Bro Morgannwg CF63 4RU

 

Cofrestrwch ar-lein

I ymgeisio ar gyfer Homes4U bydd angen i chi ddarparu’r canlynol:

  • Enw Llawn, cyfeiriad a chod post
  • Cyfeiriadau a chodau post blaenorol am y 3 blynedd diwethaf
  • Rifau Yswiriant Gwladol ar gyfer yr HOLL ymgeiswyr
  • Cyfeiriadau e-bost a rhifau cyswllt
  • Incwm/budd-dal (symiau wythnosol)
  • Enwau, cyfeiriadau a chodau post yr holl landlordiaid presennol a blaenorol am y 3 blynedd diwethaf
  • Prawf or budd-dal plant a tystysgrif geni ar gyfer plant / pletnyn
  • Prawf adnabyddiaeth. Gallwch ddod o hyd i fanylion am yr hyn y gallwch ddarpari i i ddangos tystiolaeth eich adnabyddiaeth gan ddefnyddio'r botwm isod.

Dulliau adnabod derbyniol Homes4u

 

   

Gwnewch gais ar-lein

  


Asesiad Meddygol

Cyn i chi lenwi'r adran asesiad meddygol ar y ffurflen Homes4U, darllenwch ein canllawiau ar asesiadau meddygol. 

 

Asesiad meddygol yw’r broses a ddefnyddiwn i asesu eich iechyd a sut mae’ch cartref yn effeithio arno. Fe’i defnyddir i benderfynu a allwn roi blaenoriaeth uwch i chi wrth wella'ch safle ar y rhestr aros am dŷ.

 

 

Canllaw Asesiad Meddygol

 

 

 

Man using a tablet

Derbyn Diweddariadau Homes4U drwy e-bost

Gwasanaeth cylchlythyr y cyngor yw Cysylltu â’r Fro (Saesneg yn unig). Bydd yn darparu’r wybodaeth rydych chi’n dymuno’i derbyn atoch drwy e-bost.

 

Cofrestru i dderbyn Cysylltu â’r Fro i dderbyn gwybodaeth gan Homes4U: 

 

Rhowch eich cyfeiriad e-bost