Cost of Living Support Icon

Ffurflenni Ceisiadau cynllunio

Y ffordd gyflymaf a hawsaf o gyflwyno cais cynllunio yw ar-lein drwy'r ddolen isod:

Y Porth Cynllunio

  

Fel arall, mae copïau y gellir eu hargraffu o'r ffurflenni a'r nodiadau cyfarwyddyd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru

  

Lawrlwytho ffurflenni i'w hargraffu eto

 

 

Nodwch ein bod wrthi’n diweddaru pethau wrth i gyfraith gwlad Cymraeg newid yn raddol yn y maes yma.  Yn y cyfamser, efallai y bydd rhai o’r canllawiau’n cyfeirio mewn camgymeriad at bolisïau cynllunio ar gyfer Lloegr yn unig.

 

Post

Os ydych yn awyddus i dderbyn y ffurflen a’r canllaw trwy’r post, ffoniwch 01446 704657.