Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol

Mae'r Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol yn darparu rhaglen hyfforddi a datblygu gynhwysfawr mewn partneriaeth â darparwyr gofal cymdeithasol ym Mro Morgannwg.

  

Wedi'i gynllunio o amgylch anghenion dysgu'r sector statudol, annibynnol a'r drydydd sector, mae'n cyfuno hyfforddiant gorfodol â chyrsiau arbenigol, pwrpasol wedi'u harwain gan archwiliad blynyddol o ddarparwyr gofal cymdeithasol, PDRau gwasanaethau cymdeithasol ac adborth gan grwpiau eraill yn y Fro.

 

Darperir y cyrsiau yn rhad ac am ddim. Ffi di-bresenoldeb / canslo o £ 40 y person am ddiwrnod llawn.

 

Sylwer: Os nad yw'r cwrs ar gael mwyach ar-lein, mae cynrychiolwyr o fewn y cyfnod codi tâl.

 

Disgwylir i staff fynychu yn ystod yr hyfforddiant. Ni fydd y rhai nad ydynt yn cwblhau'r cwrs llawn yn derbyn tystysgrif.