Cost of Living Support Icon

  

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Ebrill 2025 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall: 

 

Y Cyngor

28 Ebr 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

(4.00 p.m.)

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus 

(10.00 a.m.)

29 Ebr 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

3 Ebr 

Trwyddedu – Statudol 

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

9 Ebr 

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

8 Ebr 

Cynllunio (4.00 p.m.)

10 Ebr 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

(5.00 p.m.) 

1 Ebr 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

2 Ebr 

Penodiad Uwch Reoli (9.30 a.m.)

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

 

Safonau (2.00 p.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth (4.00 p.m.

 

Llywodraethu ac Archwilio (4.00 p.m.)

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

(5.30 p.m.)

 

Cyswllt Cymunedol 

3 Ebr 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

29 Ebr 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

7 Ebr 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir