Cost of Living Support Icon

  

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Awst 2024. Bydd pob cyfarfod yn ychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

 

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

 

Trwyddedu – Statudol 

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

 

Is-bwyllgor Trwyddedu 

2 Awst 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

 

Cynllunio (4.00 p.m.)

 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 

 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

 

Penodiad Uwch Reoli 

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) 

 

Safonau 

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth 

 

Llywodraethu ac Archwilio

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru 

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir