Cost of Living Support Icon

 

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Gorffennaf 2024. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

Y Cyngor

15 Gorff 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi

(4.00 p.m.)

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

9 Gorff 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

4 Gorff;

11 Gorff;

18 Gorff 

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

17 Gorff 

Is-bwyllgor Trwyddedu (10.00 a.m.)

8 Gorff 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

16 Gorff 

Cynllunio (4.00 p.m.)

11 Gorff 

19 Gorff

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

 

[Gweld Ffrwy Fyw - 9 Gorffennaf]

9 Gorff 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

 

[Gweld Ffrwy Fyw - 10 Gorffennaf]

10 Gorff 

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

8 Gorff 

Safonau (10.00 a.m.)

18 Gorff 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

18 Gorff 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg (5.00 p.m.)

24 Gorff 

Cyswllt Cymunedol 

2 Gorff;

4 Gorff 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

29 Gorff 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

[Gweld Ffrwy Fyw - 1 Gorffennaf]

1 Gorff 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir