Cost of Living Support Icon

 

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Mawrth 2025 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall:

  

Y Cyngor

3 Maw 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

18 Maw 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

6 Maw;

20 Maw 

Trwyddedu – Statudol 

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

12 Maw 

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

11 Maw 

Cynllunio (4.00 p.m.)

27 Maw

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

4 Maw 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus (10.00 a.m.)  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

5 Maw 

Penodiad Uwch Reoli (10.00 a.m.)

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

10 Maw;

31 Maw 

Safonau (10.00 a.m.)

27 Maw 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

24 Maw 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg (5.30 p.m.)

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (10.00 a.m.)

26 Maw