Cost of Living Support Icon

 

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Mai 2025. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

 

Y Cyngor 

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

 
Cyfarfod Blynyddol

7 Mai 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

1 Mai 

Trwyddedu - Statudol   
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)   

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

 

Cynllunio (4.00 p.m.)

 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

 

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

 

Safonau (10.00 a.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg (5.30 p.m.)

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir