Cost of Living Support Icon

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Tachwedd 2024. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

 

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

12 Tach 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

7 Tach;

21 Tach 

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 

13 Tach 

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

12 Tach 

Cynllunio (4.00 p.m.)

28 Tach 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

(5.00 p.m.)

5 Tach 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus (10.00 a.m.)  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

6 Tach 

Penodiad Uwch Reoli 

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

4 Tach  Safonau (10.00 a.m.)  21 Tach 
Apeliadau   

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg  (5.00 p.m.)

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

25 Tach

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (10.00 a.m.)