Cost of Living Support Icon

 

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Hydref 2024. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

 

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.30 p.m.)

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

15 Hyd 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

10 Hyd;

24 Hyd 

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

23 Hyd 

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

22 Hyd 

Cynllunio (4.00 p.m.)

17 Hyd 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

8 Hyd 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

9 Hyd 

Penodiad Uwch Reoli 

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) 

7 Hyd 

Safonau 

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

21 Hyd 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

10 Hyd 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

14 Hyd 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru (4.00 p.m.)

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (10.00 a.m.)