Cost of Living Support Icon

 

Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Medi 2024. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

 

Y Cyngor

30 Medi 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi

(4.30 p.m.)

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

17 Medi 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

5 Medi;

19 Medi 

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 

18 Medi 

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

17 Medi 

Cynllunio (4.00 p.m.) 

5 Medi (Eithriadol - 4.30 pm)

26 Medi 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

10 Medi  

Hawliau Tramwy Cyhoeddus (10.00 a.m.) 

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

11 Medi 

Penodiad Uwch Reoli (10.30 a.m.)

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

9 Medi 

Safonau (10.00 a.m.)

26 Medi 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

23 Medi 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

(4.00 p.m.)

16 Medi 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (10.00 a.m.)

25 Medi