Cosmeston i elwa ar arian Network Rail

Bydd 1,350 o goed yn cael eu plannu ym Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston ar ôl i’r hafan bywyd gwyllt leol sicrhau cyllid gan The Greater West Programme Network Rail.

 

  • Dydd Mercher, 27 Mis Chwefror 2019

    Cyngor Bro MorgannwgCosmeston LakesFel rhan o’r cynllun plannu, bydd estyniad dau hectar i ymyl ddeheuol Coed Cogan a fydd yn cynnwys cymysgedd o goed ffrwythau. 

 

Caiff y rhan fwyaf o’r gwaith plannu ei wneud gan gontractwr, gyda rhai coed hefyd yn cael eu plannu gan Grŵp Bywyd Gwyllt Cosmeston a gwirfoddolwyr.

 

Bydd y gwirfoddolwyr, ynghyd â Gwasanaeth Ceidwaid Cyngor Bro Morgannwg ar y safle, yn helpu i gynnal yr estyniad yn y blynyddoedd a ddaw. 

 

Meddai’r Cyng. Jonathan Bird, Aelod Cabinet Cyngor Bro Morgannwg dros Adfywio a Chynllunio,

 

“Bydd yr arian a dderbyniwyd gan Network Rail trwy The Greater West Programme o fudd mawr i fioamrywiaeth Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston.

 

“Mae plannu coed yn dwyn llawer o fanteision cymdeithasol, amgylcheddol, iechyd a lles a dylai fod yn nodwedd arall i’r parc gwledig sydd eisoes yn denu dros 250,000 o ymwelwyr y flwyddyn.”

Meddai Emmanuel Deschamps, Rheolwr yr Amgylchedd dros Network Rail,

 

“Mae’n wych gallu cefnogi’r project hwn. Caiff cynefin newydd ei greu ar gyfer amrywiaeth eang o rywogaethau. Mae projectau fel hyn yn hollbwysig wrth greu mannau gwyrdd i bobl a bywyd gwyllt eu mwynhau.”

The Greater West ProgrammeCynllun gwneud yn iawn am niwed i fioamrywiaeth yw The Greater West Programme gan Network Rail sy’n cefnogi plannu cynefinoedd a phrojectau gwella ar dir trydydd parti.

 

Mae Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston yn cynnwys amrywiaeth o gynefinoedd ar draws mwy na 100 hectar o dir a dŵr, gyda rhai ardaloedd wedi’u dynodi’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig er mwyn gwarchod y rhywogaethau planhigion ac anifeiliaid prin ac amrywiol.

 

Agorwyd y parc gwledig i’r cyhoedd ym 1978 a dyfarnwyd statws Gwarchodfa Natur Leol iddo ym mis Mai 2013.