Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu 2019

Cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo “Rhagoriaeth Adeiladu” Grŵp Rheoli Adeiladu Cyngor Bro Morgannwg am yr unfed tro ar bymtheg yng ngwesty’r Vale, Hensol ar 18 Ionawr 2019.

Buiilding Control Awards

Aeth y Maer, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio y Cynghorydd Jonathan Bird i’r Seremoni. Aeth Tîm Rheoli Adeiladu Cyngor Bro Morgannwg a’r noddwyr i’r digwyddiad hefyd.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Adfywio a Chynllunio, y Cynghorydd Jonathan Bird:

“Roedd yr enwebeion ym mhob categori o’r safon uchaf un ac rwy’n llongyfarch yr holl enillwyr a gaiff nawr y cyfle i gystadlu yn erbyn enillwyr y 13 cyngor arall yn ne Cymru yng ngwobrau Rhagoriaeth Adeiladu De Cymru 2019 yng ngwesty a sba Bro Morgannwg, Hensol ar 12 Ebrill 2019.

 

Rwyf hefyd yn gobeithio yr aiff rhai o’r cynlluniau hyn ymlaen i rownd derfynol y gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu Prydeinig yn Llundain yn 2019.

 

Mae’r gwobrau wedi arddangos safon y gwaith sy’n mynd rhagddo trwy Fro Morgannwg ac rydym yn falch o wobrwyo ac annog ansawdd yn y diwydiant adeiladu.

 

Rhaid i ni ddiolch ein noddwyr hefyd, sydd wedi gwneud y digwyddiad blynyddol yn bosibl: Nina Estate Agents, The Glamorgan Gem, Gwesty’r Vale, Vale Consultancy, ACD Skip and Recycling, Ivorfire a Jewsons, yn ogystal â Cromar.”

 

Codwyd £670.00 ar y noson at elusennau'r Maer a'r NSPCC.

 

Dyma’r buddugwyr a fydd yn mynd ymlaen i’r digwyddiad dros dde Cymru:

Estyniadau Ac Addasiadau

Anthony Gibbons Design and Build yn Archer Road, Penarth

 

Best Extension and alterations

 

Cartref Unigol Newydd Gorau

S.J Building and Property Maintenance yn Secret Garden, Llanbytheiri 

 

Best new dwelling

 

Project Partneriaeth Gorau

C2J Architects am Amryw o Brojectau

 Best Partnership

 

Asiant Safle Gorau

Chris Jones, Taylor Wimpey

 

Best site agent

 

 

Newid Defnydd Neu Addasu Gorau

Christopher Haines Design and Build Project Services yn Gileston Manor

 Best new conversion

 

Datblygiad Tai Mawr Newydd Gorau

Taylor Wimpey ar gyfer Cam 1 Golwg y Môr, y Rhws 

 Best new large housing development

 

Adeiladwr Lleol Gorau

Design and Build Construction Service LTD

 Best builders

 

 

 

Cyflwynwyd gan adran Rheoli Adeiladu Bro Morgannwg

 

Dymuna’r Cyngor yn dda i bob un o’r cynlluniau hyn ar eu hynt tuag at Rownd Derfynol y Gwobrau Cenedlaethol.