Eira a tywydd gwael 2019

Gwybodaeth am wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg yn achos eira neu dywydd gwael

 

  • Dydd Gwener, 01 Mis Chwefror 2019

    Cyngor Bro Morgannwg

 

Snow on highway

DIWEDDARIADAU: Dydd Gwener:  01 Chwefror 2019

*Gallai fod oedi o ran cyfieithu’r dudalen hon heddiw, ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.*

 

1:00pm - Rydym yn graenu pob llwybr heno:

 

Graeanu

 

10:30am: Diolch i ymrwymiad aelodau ein timau parciau, casglu gwastraff, tai a phriffyrdd cafodd mwy na 40 ymweliad gofalwyr hanfodol eu cwblhau dros nos er gwaetha’r eira a bydd 70 arall yn mynd ymlaen fel a drefnwyd heddiw.  Bydd hyn yn cael effaith ar rai gwasanaethau heddiw, ond dim ychydig gobeithio. Gwaith tîm gwych!

 

10:25am: Os oedd gennych gasgliad gwastraff gardd wedi’i drefnu ar gyfer heddiw bydd nawr yn digwydd ddydd Gwener 08 Chwefror 2019. Bydd ein canolfan gyswllt mewn cysylltiad cyn bo hir i gadarnhau.  

 

10:20am: 

Os oedd gennych gasgliad gwastraff swmpus wedi’i drefnu ar gyfer heddiw bydd nawr yn digwydd ddydd Mercher 06 Chwefror 2019. Bydd ein canolfan gyswllt mewn cysylltiad cyn bo hir i gadarnhau.  

 

08:52: Ni fydd casgliadau gwastraff swmpus heddiw.  Os ydych wedi trefnu casgliad cysylltwch â C1V i ail-drefnu. 

 

08:51: Ni fydd casgliadau gwastraff gardd heddiw.  Os ydych wedi trefnu casgliad cysylltwch â C1V i ail-drefnu. 

 

08:49am:  Oedi gyda rhai casgliadau gwastraff ac ailgylchu ym Mhenarth heddiw. Byddwn yn ceisio casglu unrhyw wastraff neu ailgylchu heb eu casglu dros y penwythnos. Gadewch nhw allan i’w casglu. 

 

06:50am - Gwiriwch ein rhestr o gau ysgolion am y wybodaeth ddiweddaraf.

 

Cau Ysgolion

 

06:49am: Rydym yn graenu pob llwybr 

 

 

 

Trafnidiaeth Cyhoeddus 

Mae gwybodaeth am amhariadau ar drafnidiaeth gyhoeddus ar gael trwy wefan Traveline Cymru a Trydar:

 

 

Traveline Cymru

 

Canolfan Gysylltu (C1V)

Os oes argyfwng gallwch ein ffonio ar y rhif hwn 24 awr y dydd 365 awr y flwyddyn.

  • 01446 700111

 

 

 

Ysgolion 

Bydd diweddariadau a anfonir aton ni gan ein hysgolion ar Dydd Llun 19 Mawrth. Er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf gwiriwch ar ein rhestr cau ysgolion.

 

Cau Ysgolion

Traffig a Ffyrdd

Pob llwybr strategol i'w graeanu. Darperir cynwysyddion halen i drigolion eu defnyddio ar ffyrdd a phhalmentydd a gynhelir gan y Cyngor.

 

Gweld Llwybrau Graenu

 

Am diweddariadau ffyrdd a'r traffig, ewch i wefan Traffig Cymru neu dilynwch nhw ar Trydar:

 

Traffic Wales