Sut i Gofrestru

Mae’n haws nag erioed i gofrestru! Gallwch chi gofrestru yn y swyddfa, drwy’r post neu dros y ffôn. Rydyn ni’n derbyn arian parod, sieciau a thaliadau cerdyn (peidiwch ag anfon arian parod na manylion cerdyn drwy’r post os gwelwch yn dda).

 

Cofiwch gofrestru cyn gynted â phosibl, gan fod y cyrsiau’n llenwi’n gyflym, a dydyn ni ddim eisiau i chi golli cyfle.

 

Dros y Ffôn 

I ragnodi lle ar gwrs heddiw drwy dalu a cherdyn, ffoniwch Goleg Cymunedol y Bont-faen ar: 01446 773831.

 

Drwy’r Post 

Lawrlwythwch ffurflen gofrestru yma. Llenwch hi a’i hanfon i: 

Coleg Cymunedol y Bont-faen, Yr Hen Neuadd, High Street, Y Bont-faen CF71 7AH 

Sieciau’n daladwy i ‘Cyngor Bro Morgannwg’. 

Nodwch: os ydych chi’n dymuno derbyn cadarnhad o’ch cwrs, amgaewch amlen wedi’i chyfeirio â stamp arni.

 

Yn y Swyddfa

Galwch i mewn i: 

Coleg Cymunedol y Bont-faen, Yr Hen Neuadd, High Street, Y Bont-faen CF71 7AH 

 

Neu dewch i ymweld â:

Canolfan Dysgu Oedolion a Dysgu yn y Gymuned Palmerston