Cost of Living Support Icon

Sut i Gofrestru

  • Gallwch gofrestru ar-lein trwy'r wefan hon. Sylwch nad oes unrhyw ffioedd archebu.
  • Ffoniwch ein Tîm Cyrsiau'r Fro ar 01446 773831 rhwng 9am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. * Os nad ydych yn ateb eich galwad gadewch neges.  Bydd ein Tîm Cyrsiau'r Fro yn gallu eich helpu gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn ag unrhyw gwrs.

Ffioedd Cofrestru

Efallai y bydd rhai cyrsiau'n cynnwys costau ychwanegol ar gyfer deunyddiau a/neu'r angen i chi ddod â'ch deunyddiau eich hun gyda chi. Eglurir hyn yn ein taflen wybodaeth amlinellu cwrs.

Cymorth gyda'ch dysgu

A oes angen gymorth arnoch i adael yr adeilad mewn argyfwng?

A oes angen unrhyw gymorth neu gefnogaeth gyda'ch dysgu arnoch?

Cysylltwch â ni i ddweud mwy wrthym am y cymorth sydd ei angen arnoch cyn i chi ddechrau eich cwrs - diolch!