Gwybodaeth Gyffredinol 

Ad-daliadau 

Ni roddir ad-daliadau fel arfer, ac eithrio pan fyddwn ni’n dirwyn cwrs i ben. Fodd bynnag, rhoddir ystyriaeth i geisiadau ysgrifenedig gan ddysgwyr sydd wedi gadael cwrs am resymau meddygol. Codir tâl gweinyddol o £10 am wneud hyn. Gwneir pob ymdrech i osgoi diddymu neu gwtogi cyrsiau.

 

Newidiadau i’r Amserlen

Ceidw Cyngor y Fro yr hawl i newid tiwtor, cwrs ac amser ar unrhyw adeg.

 

Anabledd 

Rhowch wybod i ni os oes gennych anabledd a allai effeithio ar eich gallu i fynychu’ch cwrs detholedig cyn cofrestru os gwelwch yn dda. 

 

Talebau 

Ar gael ar gyfer pob cwrs a gweithdy.