Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Clybiau Gwaith i Geiswyr Gwaith

Bydd staff profiadol ar gael yn y lleoliadau isod i roi cyngor am ddim ar gwblhau CV, chwilio am swydd, technegau cyfweld a llawer mwy. 

 

Bydd angen i chi gysylltu â’ch dewis leoliad o flaen llaw i gadw llle yn un o'r clybiau gwaith canlynol:

 

Canolfan Dysgu Agored y Fro

Llyfrgell Y Barri

Sgwâr y Brenin

Y Barri

CF62 4RW

  • 01446 736466

Ar ddydd Mercher: 12.30 - 3.00 ac ar ddydd Iau: 9.30 – 12.00 (2 sesiwn yr wythnos)
Rhyngrwyd ac e-byst i chwilio am swydd a cheisiadau ar-lein am swydd.
Cysylltwch â’r Ganolfan Ddysgu Agored i gael rhagor o wybodaeth a chadw lle.

 

Ar ddydd Mercher: 9:30 - 12:00

Cyngor ar CV, ffurflenni cais, chwilio am swyddi ar y rhyngrwyd a chymorth ar e-bost.
Cysylltwch â’r Ganolfan Ddysgu Agored i gael rhagor o wybodaeth.

 

Cymunedau yn Gyntaf

Llyfrgell y Sir

Sgwâr y Brenin

Y Barri

CF63 4RW

  • 01446 709432

Ar ddydd Llun: 10:00 - 1:00

Rydym yn cynnig cymorth gyda CV a ffurflenni cais a chyngor ar fynd yn ôl i'r gwaith, cyfleoedd hyfforddi a sgiliau cyfweld.
Ffoniwch Cymunedau yn Gyntaf i drefnu apwyntiad ar 01446 70943

Canolfan Ddysgu Gymunedol Palmerston

Cadoc Crescent

Y Barri

CF63 2NT

  • 01446 733762

Ar ddydd Mercher: 1:00 - 3:00

Sesiwn galw heibio ar gyfer chwilio am swyddi, CV a cheisiadau, yn ogystal â chymorth ynghylch y rhyngrwyd ac e-byst

Llyfrgell y Sir

Sgwâr y Brenin

Y Barri

CF63 4RW

  • 01446 422423

Ar dydd Gwener: 9:30 - 12:00

Cyngor ar CV, ffurflenni cais, chwilio am swyddi ar y rhyngrwyd a chymorth ar e-bost.
Cysylltwch â’r llyfrgell i gael rhagor o wybodaeth a chadw lle.

Llyfrgell Penarth

Stanwell Road

Penarth

CF64 2YT

  • 029 2070 8438

Ar ddydd Gwener: 1:00 - 3:30

Cyngor ar CV, ffurflenni cais, chwilio am swyddi ar y rhyngrwyd a chymorth ar e-bost.
Cysylltwch â’r llyfrgell i gael rhagor o wybodaeth a chadw lle.

Gyrfa Cymru

Canolfan Gyrfaoedd y Barri

49 Heol Holtwn

Y Barri

CF63 4HF

  • 0800 028484 est. 5059

Ar ddydd Mercher: 10.00-12.00
Ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed.
Cadwch eich lle os hoffech help gyda’r canlynol: chwilio am swyddi, CV a ffurflenni cais, technegau cyfweld neu Brentisiaethau/Twf Swyddi Cymru.

Siop Gwasanaeth Gwirfoddol y Fro (GVS) Llanilltud Fawr

21b Boverton Road,

Llanilltud Fawr,

CF61 1XZ.

  • 01446 733762

Ar ddydd Mawrth: 2.00-4.00 Sesiwn galw heibio
Cyngor ar: CV, Chwilio am swyddi, gwneud cais ar-lein, Paru Swyddi, gwaith gwirfoddol a 
chymorth ar E-bost.
I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch Ganolfan Palmerston, Y Barri ar 01446 733762.

The Gathering Place - Eglwys a Chanolfan Gymunedol Sain Tathan

Flemingston Road

Sain Tathan

CF62 4JH

  • 01446 733762

Ar ddydd Iau: 10:30 - 12:30 Sesiwn galw heibio

Cyngor ar: CV, Chwilio am swyddi, gwneud cais ar-lein, Paru Swyddi, gwaith gwirfoddol a
chymorth ar E-bost.
I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch Ganolfan Palmerston, Y Barri ar 01446 733762.