Cost of Living Support Icon

Sylfaen Dystiolaeth

Mae'n rhaid i'r CDLlN gael ei gefnogi gan dystiolaeth gyfredol am y materion cymdeithasol, economaidd, ac amgylcheddol sy'n wynebu Bro Morgannwg. Cyfeirir at y wybodaeth hon fel y 'sylfaen dystiolaeth' a bydd yn helpu i wneud yn siŵr bod y CDLlN yn cael ei ystyried yn 'gadarn' wrth ei archwilio.

 

Ar hyn o bryd rydym yn y broses o ddatblygu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer y CDLlN:

 

Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig  

Mae'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI) yn cael ei gwblhau er mwyn ystyried a lledaenu'r effaith debygol or cynllun newydd, ac i awgrymu dewisiadau possib. Mae'n canolbwyntio ar prif broblemau cynaliadwyedd ac yn cyflawni nifer o ofynion deddfwriaethol, gyda'r nod i leihau'r effeithiau negyddol ac i gynyddu'r canlyniadau mewn ffordd positif. 

 

Mwy o wybodaeth am yr ACI