Cost of Living Support Icon

Trefniadau Paru

Nid yw'r Cyngor bellach yn gweithredu system ysgolion bwydo lle mae rhai ysgolion cynradd yn gysylltiedig ag Ysgol Uwchradd. Fodd bynnag, mae'r ysgol sefydledig yn yr ardal, Ysgol Stanwell, yn gweithredu'r system gyda'r ysgolion cynradd sydd â chyswllt isod.

 

Stanwell School

Ysgol Stanwell