Trefniadau Paru

Nid yw’r Cyngor bellach yn gweithredu system ysgolion bwydo lle mae cyswllt rhwng ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd penodol.  Fodd bynnag, mae ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion sefydledig yr ardal, sef Ysgol Gatholig Richard Gwyn ac Ysgol Stanwell, yn gweithredu’r system gyda’r ysgolion cynradd cysylltiol isod

  

St Richard Gwyn

Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn

 

Stanwell School

Ysgol Stanwell