Cost of Living Support Icon

Gwybodaeth gyhoeddus 

 

Taflenni

Gallwch lawrlwytho nifer o daflenni am wasanaethau gofal cymdeithasol:

 

Taflenni

 

Gellir darparu taflenni hefyd, ar gais, mewn print mawr, CD, ieithoedd eraill a fformatiau eraill.

 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Gallwch gael gwybodaeth am wasanaethau a ddarperir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, yn ogystal â gwasanaethau lles eraill ym Mro Morgannwg ar wefan Dewis Cymru:

 

Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc 

 

Gwasanaethau Oedolion - Gofal ac Iechyd Cymunedol

 

Rheoli Adnoddau a Diogelu

  

Cyswllt

Tîm Gwybodaeth Gofal Cymdeithasol

Gwasanaethau Cymdeithasol

Swyddfa'r Doc

Subway Road

Y Barri

CF63 4RT

Rhif Ffôn: 01446 700111

E-bost: c1vot@valeofglamorgan.gov.uk