Cost of Living Support Icon

 

 

Telecare Logo

Teleofal y Fro Aur

Help wrth bwyso botwm.

Mae Teleofal y Fro Aur yn disodli TeleV+. Mae'r pecyn Aur yn rhoi tawelwch meddwl i chi a'r bobl o'ch cwmpas gyda’r fantais o ymateb 24/7/365 os bydd cwymp. Yn ogystal ag opsiynau diogelwch ac iechyd helaeth sy'n cynnig ein sicrwydd llawnaf ar gyfer tawelwch meddwl a diogelwch yn y cartref.

 

Cost: £8.32 yr wythnos (heb gynnwys TAW).

 

 

 

Beth sy’n gynwysedig?

Mae’r pecyn hwn yn cynnwys:

  • Uned orsaf ddigidol
  • Botwm digidol

  • Botwm ychwanegol ar gais

  • Strap arddwrn
  • Cortyn gwddf
  • Monitro 24/7
  • Dim contract sefydlog
  • Dim ffi offer (* Termau ac Amodau’n berthnasol)
  • Ymateb i Gwymp
  • Synwyryddion ychwanegol o blith detholiad sy'n diwallu angen dinasyddion (dim terfyn ar nifer)

Telerau ac Amodau - *Dim ffi offer ar Gynllun Prydles Misol. Gyhyd a bod offer yn cael ei ddychwelyd i ni, byddwn yn atal eich taliadau ac yn ad-dalu unrhyw arian sy'n ddyledus.

 

TAW - os oes gan y person sy'n defnyddio'r offer / gwasanaeth, unrhyw gyflyrau meddygol tymor hir neu unrhyw anabledd rydych yn talu sero TAW am ein gwasanaeth.